น.อ.ดรณ์ ทิพนันท์ หน.ชุดFIT และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจความพร้อม การปฏิบัติงานของ ศูนย์ PIPO กระบี่

 ด่านตรวจประมงกระบี่


น.อ.ดรณ์ ทิพนันท์ หน.ชุดFIT และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจความพร้อม การปฏิบัติงานของ ศูนย์ PIPO กระบี่ 

ประชาสัมพันธ์


นาวาเอกอาทิตย์ สุทธิธรรม หน.ศูนย์ PIPO กระบี่ ให้การต้อนรับ น.อ.ดรณ์ ทิพนันท์ หน.ชุดFIT และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจความพร้อม การปฏิบัติงานของ ศูนย์ PIPO กระบี่ รวมถึง รับฟังการบรรยายสรุป ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ PIPO กระบี่ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และเยี่ยมชมการตรวจเรือแจ้งออก(PO)ของชุดตรวจเรือ ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึกจังหวัดกระบี่ รวมทั้งให้คำแนะนำแนวทางในการรับตรวจจาก สหภาพยุโรป (EU) กับ จนท.ประจำศูนย์ PIPO กระบี่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ต้อนรับคณะชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแ...  161   สไลด์โชว์   153  ประชุมชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนธันวาค...  137  การตรวจเรือและเครื่องมือประมงพาณิชย์ ก่อนออกทำการประมงในคราวแรก สำหรับรอบปีการปร...  130  ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือ   125  สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้า-ออก กระบี่   124  ประชาสัมพันธ์:::การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่  วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึง 17 มก...  118  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการแก้ปัญหาการค้...  104  ประกาศ  คณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอเมืองกระบี่  เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงและกำหนดมาตร...  103  "ขยะคืนฝั่งทะเลสวย ด้วยมือเรา " ประจำเดือน ธันวาคม 2564   103

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ