ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงกระบี่ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ด่านตรวจประมงกระบี่


ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงกระบี่ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประชาสัมพันธ์


นายสุพัฒน์  เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายมีศักดิ์ ภักดีคง ผต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงกระบี่ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งรับฟังปัญหาข้อสงสัยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจสอบเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ประจำเดือนพฤศจิกาย...  200   ต้อนรับคณะชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแ...  157  สไลด์โชว์   151  รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งสหโภชน์ สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร...  145  ประชุมชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนธันวาค...  133  ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือ   122  สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้า-ออก กระบี่   122  การตรวจเรือและเครื่องมือประมงพาณิชย์ ก่อนออกทำการประมงในคราวแรก สำหรับรอบปีการปร...  121  ประชาสัมพันธ์:::การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่  วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึง 17 มก...  105  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการแก้ปัญหาการค้...  103

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ