จัดประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาประมง เพื่อทำความเข้าใจ และรับฟังความเห็นของผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ ณ ห้องประชุมสมาคมชาวประมงจังหวัดกระบี่

 ด่านตรวจประมงกระบี่


จัดประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาประมง เพื่อทำความเข้าใจ และรับฟังความเห็นของผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ ณ ห้องประชุมสมาคมชาวประมงจังหวัดกระบี่ 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงกระบี่ ร่วมกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาประมง เพื่อทำความเข้าใจ และรับฟังความเห็นของผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ ณ ห้องประชุมสมาคมชาวประมงจังหวัดกระบี่ มีเจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมจำนวน 45 คน โดยมี น.อ อาทิตย์ สุทธิธรรม หัวหน้าศูนย์ PIPO กระบี่ เป็นประธาน

  นายวัชรินทร์ รัตนชู ผอ.ศจร.เขต 3 (ภูเก็ต) ชี้แจงผลการหารือร่วมกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยและแนวปฏิบัติการแจ้งเข้าออกเรือประมง ตามระเบียบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์เสนอประเด็นที่ได้รับความเดือนร้อนด้านประมงและด้านอื่นๆ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติแจ้งเรือเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือน มกราค...  300   การปฏิบัติงานตรวจประเมินท่าเทียบเรือ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่   121  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 11-13 มกราคม 2566   82  ขอขอบคุณเรือประมงจังหวัดกระบี่ นำขยะคืนฝั่ง ประจำเดือนธันวาคม 2565   80  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   80  สไลโชว์ 2   75  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือหน้าท่าประจำวันที่ 12-16 ธันวาคม 2565   69  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนกันยายน...  67  ด่านตรวจประมงกระบี่จัดกิจกรรมไต๋เยี่ยมศูนย์ จำนวน 2 ครั้ง   65  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 1 มกราคม 2565   58


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   0 7568 0495, 06 1173 1888   0 7568 0495   แฟนเพจ