จัดประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาประมง เพื่อทำความเข้าใจ และรับฟังความเห็นของผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ ณ ห้องประชุมสมาคมชาวประมงจังหวัดกระบี่

 ด่านตรวจประมงกระบี่


จัดประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาประมง เพื่อทำความเข้าใจ และรับฟังความเห็นของผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ ณ ห้องประชุมสมาคมชาวประมงจังหวัดกระบี่ 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงกระบี่ ร่วมกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาประมง เพื่อทำความเข้าใจ และรับฟังความเห็นของผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ ณ ห้องประชุมสมาคมชาวประมงจังหวัดกระบี่ มีเจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมจำนวน 45 คน โดยมี น.อ อาทิตย์ สุทธิธรรม หัวหน้าศูนย์ PIPO กระบี่ เป็นประธาน

  นายวัชรินทร์ รัตนชู ผอ.ศจร.เขต 3 (ภูเก็ต) ชี้แจงผลการหารือร่วมกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยและแนวปฏิบัติการแจ้งเข้าออกเรือประมง ตามระเบียบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์เสนอประเด็นที่ได้รับความเดือนร้อนด้านประมงและด้านอื่นๆ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ต้อนรับคณะชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแ...  160   สไลด์โชว์   153  ประชุมชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนธันวาค...  137  การตรวจเรือและเครื่องมือประมงพาณิชย์ ก่อนออกทำการประมงในคราวแรก สำหรับรอบปีการปร...  130  ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือ   125  สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้า-ออก กระบี่   124  ประชาสัมพันธ์:::การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่  วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึง 17 มก...  116  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการแก้ปัญหาการค้...  104  "ขยะคืนฝั่งทะเลสวย ด้วยมือเรา " ประจำเดือน ธันวาคม 2564   103  ประกาศ  คณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอเมืองกระบี่  เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงและกำหนดมาตร...  102

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ