วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ศูนย์แจ้งเข้า-ออกเรือประมง กระบี่ โดย น.อ อาทิตย์ สุทธิธรรม นางณัฐธยาน์ คงขึม และเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฏหมายตามแนวทางของ คสช.

 ด่านตรวจประมงกระบี่


วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ศูนย์แจ้งเข้า-ออกเรือประมง กระบี่ โดย น.อ อาทิตย์ สุทธิธรรม นางณัฐธยาน์ คงขึม และเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฏหมายตามแนวทางของ คสช. 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง กระบี่ โดย น.อ อาทิตย์ สุทธิธรรม  นางณัฐธยาน์ คงขึม และเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฏหมายตามแนวทางของ คสช และข้อร้องเรียนของชาวประมง แก่ชาวประมงพื้นบ้านและผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากชาวประมง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์พื้นที่ปิดอ่าวอันดามัน ณ สมาคมชาวประมงจังหวัดกระบี่ จัดโดย สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติแจ้งเรือเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือน มกราค...  300   การปฏิบัติงานตรวจประเมินท่าเทียบเรือ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่   121  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 11-13 มกราคม 2566   82  ขอขอบคุณเรือประมงจังหวัดกระบี่ นำขยะคืนฝั่ง ประจำเดือนธันวาคม 2565   80  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   80  สไลโชว์ 2   75  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือหน้าท่าประจำวันที่ 12-16 ธันวาคม 2565   69  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนกันยายน...  67  ด่านตรวจประมงกระบี่จัดกิจกรรมไต๋เยี่ยมศูนย์ จำนวน 2 ครั้ง   65  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 1 มกราคม 2565   58


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   0 7568 0495, 06 1173 1888   0 7568 0495   แฟนเพจ