วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ศูนย์แจ้งเข้า-ออกเรือประมง กระบี่ โดย น.อ อาทิตย์ สุทธิธรรม นางณัฐธยาน์ คงขึม และเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฏหมายตามแนวทางของ คสช.

 ด่านตรวจประมงกระบี่


วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ศูนย์แจ้งเข้า-ออกเรือประมง กระบี่ โดย น.อ อาทิตย์ สุทธิธรรม นางณัฐธยาน์ คงขึม และเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฏหมายตามแนวทางของ คสช. 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง กระบี่ โดย น.อ อาทิตย์ สุทธิธรรม  นางณัฐธยาน์ คงขึม และเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฏหมายตามแนวทางของ คสช และข้อร้องเรียนของชาวประมง แก่ชาวประมงพื้นบ้านและผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากชาวประมง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์พื้นที่ปิดอ่าวอันดามัน ณ สมาคมชาวประมงจังหวัดกระบี่ จัดโดย สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ต้อนรับคณะชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแ...  160   สไลด์โชว์   153  ประชุมชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนธันวาค...  137  การตรวจเรือและเครื่องมือประมงพาณิชย์ ก่อนออกทำการประมงในคราวแรก สำหรับรอบปีการปร...  130  ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือ   125  สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้า-ออก กระบี่   124  ประชาสัมพันธ์:::การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่  วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึง 17 มก...  116  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการแก้ปัญหาการค้...  104  "ขยะคืนฝั่งทะเลสวย ด้วยมือเรา " ประจำเดือน ธันวาคม 2564   103  ประกาศ  คณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอเมืองกระบี่  เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงและกำหนดมาตร...  102

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ