ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการทำงานสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ จำนวน 2 งาน จ้างเหมาบริการงานสื่อสาร จำนวน 2 งาน จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล จำนวน 1 งาน จ้างเหมาความสะอาด จำนวน 1 งาน

 ด่านตรวจประมงกระบี่


ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการทำงานสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ จำนวน 2 งาน จ้างเหมาบริการงานสื่อสาร จำนวน 2 งาน จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล จำนวน 1 งาน จ้างเหมาความสะอาด จำนวน 1 งาน 

ประชาสัมพันธ์


ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการทำงานสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ.ท่าเทียบเรือจำนวน 2 งาน  จ้างเหมาบริการงานสื่อสารจำนวน 2 งาน จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล จำนวน 1 งาน  จ้างบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจสอบเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ประจำเดือนพฤศจิกาย...  201   ต้อนรับคณะชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแ...  158  สไลด์โชว์   152  รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งสหโภชน์ สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร...  145  ประชุมชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนธันวาค...  134  ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือ   122  สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้า-ออก กระบี่   122  การตรวจเรือและเครื่องมือประมงพาณิชย์ ก่อนออกทำการประมงในคราวแรก สำหรับรอบปีการปร...  121  ประชาสัมพันธ์:::การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่  วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึง 17 มก...  106  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการแก้ปัญหาการค้...  103

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ