พ.ต.ต.หญิง รมยง สุรกิจบรรหาร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะให้เกียรติร่วมตรวจเรือ ณ ท่าเรือน้ำลึกกระบี่

 ด่านตรวจประมงกระบี่


พ.ต.ต.หญิง รมยง สุรกิจบรรหาร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะให้เกียรติร่วมตรวจเรือ ณ ท่าเรือน้ำลึกกระบี่ 

ประสัมพันธ์ ผต.แรงงาน


เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) กระบี่ ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ให้กับ พ.ต.ต.หญิง รมยง สุรกิจบรรหาร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ เนื่องในโอกาสมาตรวจติดตามความก้าวหน้า ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด ตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 (Progress Review) ณ ศูนย์ PIPO กระบี่ และได้เดินทางไปดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ PIPO กระบี่ ณ แพศรีอำนวยชัย ท่าเทียบเรือน้ำลึก จ.กระบี่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ต้อนรับคณะชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแ...  161   สไลด์โชว์   154  ประชุมชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนธันวาค...  137  การตรวจเรือและเครื่องมือประมงพาณิชย์ ก่อนออกทำการประมงในคราวแรก สำหรับรอบปีการปร...  133  ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือ   125  สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้า-ออก กระบี่   124  ประชาสัมพันธ์:::การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่  วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึง 17 มก...  119  ประกาศ  คณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอเมืองกระบี่  เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงและกำหนดมาตร...  104  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการแก้ปัญหาการค้...  104  "ขยะคืนฝั่งทะเลสวย ด้วยมือเรา " ประจำเดือน ธันวาคม 2564   103

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ