ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามกระบวนการขั้นตอนการตรวจเรือจริงของเจ้าหน้าที่ศูนย์ pipo กระบี่

 ด่านตรวจประมงกระบี่


ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามกระบวนการขั้นตอนการตรวจเรือจริงของเจ้าหน้าที่ศูนย์ pipo กระบี่ 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 7มีนาคม 2561 เวลา 9.30 น. นางปิยารมณ์ คงขึม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงกระบี่ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายมีศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 
จากนั้นเวลา 15.30น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เดินทางไปตรวจติดตามกระบวนการขั้นตอนการตรวจเรือจริงของเจ้าหน้าที่ศูนย์  PIPO  กระบี่ ที่ท่าเทียบเรือ ณ ท่าเรือน้ำลึก พบปะพูดคุยกับเจ้าของเรือ ไต๋เรือ รับฟังปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานที่ศูนย์  PIPO กระบี่ พร้อมทั้งให้ความรู้ คำแนะนำ รับฟังปัญหาข้อขัดข้องและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจสอบเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ประจำเดือนพฤศจิกาย...  200   ต้อนรับคณะชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแ...  157  สไลด์โชว์   151  รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งสหโภชน์ สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร...  145  ประชุมชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนธันวาค...  133  ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือ   122  สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้า-ออก กระบี่   122  การตรวจเรือและเครื่องมือประมงพาณิชย์ ก่อนออกทำการประมงในคราวแรก สำหรับรอบปีการปร...  121  ประชาสัมพันธ์:::การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่  วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึง 17 มก...  104  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการแก้ปัญหาการค้...  103

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ