ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามกระบวนการขั้นตอนการตรวจเรือจริงของเจ้าหน้าที่ศูนย์ pipo กระบี่

 ด่านตรวจประมงกระบี่


ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามกระบวนการขั้นตอนการตรวจเรือจริงของเจ้าหน้าที่ศูนย์ pipo กระบี่ 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 7มีนาคม 2561 เวลา 9.30 น. นางปิยารมณ์ คงขึม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงกระบี่ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายมีศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 
จากนั้นเวลา 15.30น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เดินทางไปตรวจติดตามกระบวนการขั้นตอนการตรวจเรือจริงของเจ้าหน้าที่ศูนย์  PIPO  กระบี่ ที่ท่าเทียบเรือ ณ ท่าเรือน้ำลึก พบปะพูดคุยกับเจ้าของเรือ ไต๋เรือ รับฟังปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานที่ศูนย์  PIPO กระบี่ พร้อมทั้งให้ความรู้ คำแนะนำ รับฟังปัญหาข้อขัดข้องและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติแจ้งเรือเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือน มกราค...  303   การปฏิบัติงานตรวจประเมินท่าเทียบเรือ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่   123  สไลโชว์ 2   86  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 11-13 มกราคม 2566   85  ขอขอบคุณเรือประมงจังหวัดกระบี่ นำขยะคืนฝั่ง ประจำเดือนธันวาคม 2565   81  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   80  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือหน้าท่าประจำวันที่ 12-16 ธันวาคม 2565   78  ออกตรวจและประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร และปัจจัยการผลิต   72  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนกันยายน...  70  ด่านตรวจประมงกระบี่จัดกิจกรรมไต๋เยี่ยมศูนย์ จำนวน 2 ครั้ง   66


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   0 7568 0495, 06 1173 1888   0 7568 0495   แฟนเพจ