ร่วมบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงำนประมงในทะเลพื้นที่จังหวัดกระบี่

 ด่านตรวจประมงกระบี่


ร่วมบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงำนประมงในทะเลพื้นที่จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี คุ้นเคย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายจิรศักดิ์ แดสา นักวิชาการประมง เข้าปฏิบัติงานบูรณาการร่วมกับ ศรชล.ภาค 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การปฏิบัติการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล พื้นที่จังหวัดกระบี่ ด้วยเรือหลวงแหลมสิงห์ โดยการนี้ได้เข้าทำการตรวจสอบเรือประมงจำนวนทั้งหมด 4 ลำ ได้แก่ เรือป.โชคสมเกียรติ 1  เรือรุ่งนภาชัย 2 เรือป.ปิ่นมณี 3 และเรือศิริวารินทร์ 9 ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบไม่พบการกระทำผิดกฎหมายประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ประจำเดือน สิงหาคม 2565   114   การปฏิบัติงานตรวจประเมินท่าเทียบเรือ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่   110  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรา...  106  สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรองรับMarine Mammal Protection Act. ของประเทศสหรัฐอเมริกา...  89  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ครั้งที่ 2/2565   88  จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมและมาตรการ MMPA Act ...  70  ร่วมบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงำนประมงในทะเลพื้นที่จังหวัดกระบี่    70  นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรั...  67  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนสิงหาคม...  66  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   64


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   0 7568 0495, 06 1173 1888   0 7568 0495   แฟนเพจ