กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ภายใต้โครงการสื่อสารสร้างการรับรู้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเพื่อความยั่งยืน ณ จังหวัดกระบี่

 ด่านตรวจประมงกระบี่


กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ภายใต้โครงการสื่อสารสร้างการรับรู้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเพื่อความยั่งยืน ณ จังหวัดกระบี่ นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับนายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรมประมง ผู้บริหารกรมประมง และสื่อมวลชน ในการดำเนินกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ภายใต้โครงการสื่อสารสร้างการรับรู้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเพื่อความยั่งยืน ณ จังหวัดกระบี่ โดยได้ร่วมบรรยายสรุปภารกิจหน้าที่ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงกระบี่ (PIPO) และการตรวจสอบเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือและการตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า ซึ่งศูนย์ PIPO เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการปฏิบัติภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการแจ้งเข้าออกของเรือประมงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ป้องกันการทำประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมาย โดยติดตามควบคุมและเฝ้าระวังการทำการประมง การใช้แรงงานในภาคประมง การตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์น้ำจากการจับสัตว์น้ำไปสู่ผู้บริโภค เพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำให้ยั่งยืน และรักษาสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมตามแนวทางกฎเกณฑ์และมาตรฐานสากล

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กรมประมงรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งต่างๆ   1,915   ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2565   124  นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง นายจรูญศักดิ์ เพขรศรี ประธาน...  119  คู่มือชาวประมงพาณิชย์   106  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ประจำเดือน เมษายน 2565   104  ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด่านตรวจประ...  104  นางณัฐธยาน์ คงขึม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมสมาคมชาวประมงจังหวัดกร...  95  รายงานข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำเดือนพฤษภาคม 256...  93  นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่และหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า...  91  กิจกรรมขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเรา ประจำเดือน เมษายน 2565   91


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ