นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง นายจรูญศักดิ์ เพขรศรี ประธานคณะทำงาน และคณะทำงาน ติดตามทวนสอบการปฏิบัติงานตรวจสอบเรือประมงไทยเพื่อรองรับการติดตามของสหภาพยุโรปในการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2565

 ด่านตรวจประมงกระบี่


นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง นายจรูญศักดิ์ เพขรศรี ประธานคณะทำงาน และคณะทำงาน ติดตามทวนสอบการปฏิบัติงานตรวจสอบเรือประมงไทยเพื่อรองรับการติดตามของสหภาพยุโรปในการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2565 วันที่ 28-29 มิถุนายน 2565 นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับ นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง นายจรูญศักดิ์ เพขรศรี ประธานคณะทำงาน และคณะทำงาน ในการติดตามทวนสอบการปฏิบัติงานตรวจสอบเรือประมงไทยเพื่อรองรับการติดตามของสหภาพยุโรปในการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย โดยการรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ตรวจทวนสอบเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน สังเกตการณ์ตรวจเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือ ซักถามข้อสงสัย รับฟังข้อขัดข้องและเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อรักษาพร้อมยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำและการประกอบอาชีพของชาวประมงได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ