กิจกรรมขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

 ด่านตรวจประมงกระบี่


กิจกรรมขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 กิจกรรมขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา ประจำเดือนพฤษภาคม 2565??

ด่านตรวจประมงกระบี่ สนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการ "ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา" เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้ชาวประมงช่วยกันดูแลรักษาทะเลโดยการไม่ทิ้งขยะลงสู่ทะเลและช่วยกันเก็บขยะที่ตกค้างในทะเลขึ้นมาทิ้งที่ฝั่ง??

????ด่านตรวจประมงกระบี่ ขอขอบคุณเรือประมงทุกลำที่ให้ความร่วมมือ

เรือศรีอำนวยชัย 11 เรือศรีอำนวยชัย 1 เรือป.โชคสมเกียรติ 1 เรือสาวทะเล 1 เรือศรีมงคลชัย 2 เรือโชคภาพิมล 19 เรือนำทวี 1 เรือยุทธชัยนาวี 4 เรือพรนาวีนำโชค 1 เรือก.สินสมุทนำโชค 111 เรือก.สินสมุทนำโชค 1

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติแจ้งเรือเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือน มกราค...  300   การปฏิบัติงานตรวจประเมินท่าเทียบเรือ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่   121  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 11-13 มกราคม 2566   82  ขอขอบคุณเรือประมงจังหวัดกระบี่ นำขยะคืนฝั่ง ประจำเดือนธันวาคม 2565   80  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   80  สไลโชว์ 2   79  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือหน้าท่าประจำวันที่ 12-16 ธันวาคม 2565   72  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนกันยายน...  70  ด่านตรวจประมงกระบี่จัดกิจกรรมไต๋เยี่ยมศูนย์ จำนวน 2 ครั้ง   65  ออกตรวจและประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร และปัจจัยการผลิต   59


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   0 7568 0495, 06 1173 1888   0 7568 0495   แฟนเพจ