กิจกรรมขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

 ด่านตรวจประมงกระบี่


กิจกรรมขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 กิจกรรมขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา ประจำเดือนพฤษภาคม 2565??

ด่านตรวจประมงกระบี่ สนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการ "ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา" เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้ชาวประมงช่วยกันดูแลรักษาทะเลโดยการไม่ทิ้งขยะลงสู่ทะเลและช่วยกันเก็บขยะที่ตกค้างในทะเลขึ้นมาทิ้งที่ฝั่ง??

????ด่านตรวจประมงกระบี่ ขอขอบคุณเรือประมงทุกลำที่ให้ความร่วมมือ

เรือศรีอำนวยชัย 11 เรือศรีอำนวยชัย 1 เรือป.โชคสมเกียรติ 1 เรือสาวทะเล 1 เรือศรีมงคลชัย 2 เรือโชคภาพิมล 19 เรือนำทวี 1 เรือยุทธชัยนาวี 4 เรือพรนาวีนำโชค 1 เรือก.สินสมุทนำโชค 111 เรือก.สินสมุทนำโชค 1

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ