กิจกรรมขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเรา ประจำเดือน เมษายน 2565

 ด่านตรวจประมงกระบี่


กิจกรรมขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเรา ประจำเดือน เมษายน 2565 ด่านตรวจประมงกระบี่ สนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการ "ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา" เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้ชาวประมงช่วยกันดูแลรักษาทะเลโดยการไม่ท้ิงขยะลงสู่ทะเลและช่วยกันเก็บขยะที่ตกค้างในทะเลขึ้นมาทิ้งที่ฝั่ง  ด่านตรวจประมงกระบี่ ขอขอบคุณเรือประมงทุกลำที่ให้ความร่วมมือ เรือศรีอำนวยชัย 11 เรือศรีอำนวยชัย 1 เรือป.โชคสมเกียรติ 1 เรือสาวทะเล 1 เรือศรีมงคลชัย 2 เรือโชคภาพิมล 19 เรือนำทวี 1 เรือจตุพลนำทรัพย์ 99 เรือยุทธชัยนาวี 4 เรือพรนาวีนำโชค 1 เรือก.สินสมุทนำโชค 111 เรือก.สินสมุทนำโชค 1 เรือยุทธนาวีนำทรัพย์ 11

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง นายจรูญศักดิ์ เพขรศรี ประธาน...  190   ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2565   149  รายงานข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำเดือนพฤษภาคม 256...  111  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ประจำเดือน สิงหาคม 2565   92  นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่และหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า...  90  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรา...  86  นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกกระบี่ ประชุมเจ้าหน้าที่ช...  76  กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ภายใต้โครงการสื่อสารสร้างการรับรู้มาตรการบริหารจัดการทรัพย...  76  รายงานข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำเดือนมิถุนายน 25...  72  ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2565   65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ