การตรวจเรือและเครื่องมือประมงพาณิชย์ ก่อนออกทำการประมงในคราวแรก สำหรับรอบปีการประมง 2565-2566

 ด่านตรวจประมงกระบี่


การตรวจเรือและเครื่องมือประมงพาณิชย์ ก่อนออกทำการประมงในคราวแรก สำหรับรอบปีการประมง 2565-2566 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงกระบี่ สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการการผลิต กรมประมง  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ในการตรวจเรือและเครื่องมือประมงพาณิชย์ ก่อนออกทำการประมงในคราวแรก สำหรับรอบปีการประมง 2565-2566  ณ ท่าเทียบเรือแพปลาโกหวง จังหวัดกระบี่ ผลการตรวจสอบเรือประมงและเครื่องมือถูกต้องตรงตามการขอรับใบอนุญาต ทั้งนี้เรือประมงพาณิชย์ที่แจ้งเข้า-ออก สามารถยื่นคำขอรับการตรวจเรือและเครื่องมือประมงพาณิชย์ได้ ณ ด่านตรวจประมงกระบี่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
####หากไม่ผ่านการตรวจสอบเรือประมงและเครื่องมือทำการประมงจะไม่สามารถออกไปทำการประมงตามที่ได้รับอนุญาตได้####

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ต้อนรับคณะชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแ...  181   สไลด์โชว์   159  สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้า-ออก กระบี่   156  การตรวจเรือและเครื่องมือประมงพาณิชย์ ก่อนออกทำการประมงในคราวแรก สำหรับรอบปีการปร...  154  ประชาสัมพันธ์:::การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่  วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึง 17 มก...  141  ประชาสัมพันธ์ การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 14 ก...  132  นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต๙(สตูล) ตรวจเย...  131  สถิติการตรวจเรือประมง   118  แนวทางปฏิบัติกรณีลูกเรือพลัดตกน้ำ และเหตุอื่นบนเรือ   118  ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนธันวาคม 2564    111


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ