ให้การต้อนรับชุดปฏิบัติการตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุลูกเรือพลัดตกน้ำในห้วงปี 2563-2565 ในพื้นที่จังหวัดกระบี่

 ด่านตรวจประมงกระบี่


ให้การต้อนรับชุดปฏิบัติการตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุลูกเรือพลัดตกน้ำในห้วงปี 2563-2565 ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ พร้อมด้วยนางสาวดวงฤดี คุ้นเคย นักวิชาการประมงปฎิบัติการและเจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้การต้อนรับชุดปฏิบัติการตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุลูกเรือพลัดตกน้ำในห้วงปี 2563-2565 ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ วันที่ 19-20 ม.ค.65 ทั้งนี้มีการสัมภาษณ์ เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ และลูกเรือในวันที่เกิดเหตุ พร้อมตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กรมประมงรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งต่างๆ   1,915   ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2565   123  นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง นายจรูญศักดิ์ เพขรศรี ประธาน...  118  คู่มือชาวประมงพาณิชย์   105  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ประจำเดือน เมษายน 2565   104  ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด่านตรวจประ...  104  นางณัฐธยาน์ คงขึม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมสมาคมชาวประมงจังหวัดกร...  95  รายงานข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำเดือนพฤษภาคม 256...  93  กิจกรรมขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเรา ประจำเดือน เมษายน 2565   91  นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่และหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า...  90


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ