เข้าร่วมการต้อนรับ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึก ในการตรวจการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมท่าเทียบเรือ

 ด่านตรวจประมงกระบี่


เข้าร่วมการต้อนรับ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึก ในการตรวจการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมท่าเทียบเรือ ในวันที่ 3 ธ.ค.64 นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ ได้เข้าร่วมการต้อนรับ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึก ในการตรวจการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมท่าเทียบเรือ เรือประมง และแรงงานประมง ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ที่ 3/2564 ในการนี้ได้หารือและการสอบถามปัญหาข้อขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นในการ ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบูรณาการการปฏิบัติงานตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจสอบเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ประจำเดือนพฤศจิกาย...  201   ต้อนรับคณะชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแ...  157  สไลด์โชว์   152  รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งสหโภชน์ สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร...  145  ประชุมชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนธันวาค...  134  ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือ   122  สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้า-ออก กระบี่   122  การตรวจเรือและเครื่องมือประมงพาณิชย์ ก่อนออกทำการประมงในคราวแรก สำหรับรอบปีการปร...  121  ประชาสัมพันธ์:::การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่  วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึง 17 มก...  106  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการแก้ปัญหาการค้...  103

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ