ขอขอบคุณเรือประมงพาณิชย์ จังหวัดกระบี่ทุกลำ ที่ให้ความร่วมมือกิจกรรม "ขยะคืนฝั่งทะเลสวย ด้วยมือเรา " ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

 ด่านตรวจประมงกระบี่


ขอขอบคุณเรือประมงพาณิชย์ จังหวัดกระบี่ทุกลำ ที่ให้ความร่วมมือกิจกรรม "ขยะคืนฝั่งทะเลสวย ด้วยมือเรา " ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ด่านตรวจประมงกระบี่????

ขอขอบคุณเรือประมงพาณิชย์ จังหวัดกระบี่ทุกลำ ที่ให้ความร่วมมือกิจกรรม "ขยะคืนฝั่งทะเลสวย ด้วยมือเรา " ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

??เรือก.สินสมุทนำโชค 1

??เรือก.สินสมุทนำโชค 111

??เรือก.สินสมุทนำโชค 99

??เรือป.โชคสมเกียรติ 1

??เรือจตุพลนำทรัพย์ 99

??เรือส.เพชรสมุทร 11

??เรือโชคภาพิมล 19

??เรือนำทวี 1

??้เรือย.ยุทธชัยนาวี 4

??้เรือสาวทะเล 1

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ