ประกาศ  คณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอเมืองกระบี่  เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงและกำหนดมาตรการในพื้นที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว 

 ด่านตรวจประมงกระบี่

ประกาศ  คณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอเมืองกระบี่  เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงและกำหนดมาตรการในพื้นที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว  

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-11-29  |   ข่าววันที่: 2021-11-25 |  อ่าน: 44 ครั้ง
 

ประกาศ 
คณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอเมืองกระบี่ 
เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงและกำหนดมาตรการในพื้นที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว 
ข้อที่ 1 ปิดแพปลาเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ หมู่ที่ 7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ บางส่วนจำนวน 2 จุด 
        1.1   แพปลาโกหวง ม่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ หมู่ที่ 7 ต.ไสไทย 
                อ.เมือง จ.กระบี่ 
        1.2  แพปลาท่าเรือน้ำลึก ท่าเทียวเรือประมงพาณิชย์ หมู่ที่ 7 ต.ไสไทย 
               อ.เมือง จ.กระบี่ 
    เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2564 
ข้อที่2 ให้แพปลาในพื้นที่ตามข้อ 1 ทำความสะอาดฆ่าเชื้อในบริเวณแพปลาและปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอำเภอเมืองอย่างเคร่งครัดประกาศ 
คณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอเมืองกระบี่ 
เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงและกำหนดมาตรการในพื้นที่เสี่ยงเป็นกา่รชั่วคราว 
ข้อที่ 1 ปิดแพปลาเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ หมู่ที่ 7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ บางส่วนจำนวน 2 จุด 
        1.1   แพปลาโกหวง ม่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ หมู่ที่ 7 ต.ไสไทย 
                อ.เมือง จ.กระบี่ 
        1.2  แพปลาท่าเรือน้ำลึก ท่าเทียวเรือประมงพาณิชย์ หมู่ที่ 7 ต.ไสไทย 
               อ.เมือง จ.กระบี่ 
    เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2564 
ข้อที่2 ให้แพปลาในพื้นที่ตามข้อ 1 ทำความสะอาดฆ่าเชื้อในบริเวณแพปลาและปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอำเภอเมืองอย่างเคร่งครัด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมร... (227)   ประชาสัมพันธ์ การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่  วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ถึง 17 สิ... (178)  ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดด่านตรวจประมงกระบี่ รายงานผล... (172)  ประชุมชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ เพื่อปรึกษาแนวทางการตรวจเรือประม... (168)  ประชาสัมพันธ์ การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 10 ... (163)  ด่านตรวจประมงกระบี่ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ขอความร่วมมือให้ป... (162)  ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติกรณีลูกเรือพลัดตกน้ำ อุบัติเหตุในเรือ รวมทั้งมาตราการป... (156)  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ การตรวจสอบเรือประมงหน้าท่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดข... (153)  กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564  (126)  13 ตุลาคม 2564 น้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ... (123)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่