ประกาศ  คณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอเมืองกระบี่  เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงและกำหนดมาตรการในพื้นที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว 

 ด่านตรวจประมงกระบี่


ประกาศ  คณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอเมืองกระบี่  เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงและกำหนดมาตรการในพื้นที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว  ประกาศ 
คณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอเมืองกระบี่ 
เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงและกำหนดมาตรการในพื้นที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว 
ข้อที่ 1 ปิดแพปลาเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ หมู่ที่ 7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ บางส่วนจำนวน 2 จุด 
        1.1   แพปลาโกหวง ม่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ หมู่ที่ 7 ต.ไสไทย 
                อ.เมือง จ.กระบี่ 
        1.2  แพปลาท่าเรือน้ำลึก ท่าเทียวเรือประมงพาณิชย์ หมู่ที่ 7 ต.ไสไทย 
               อ.เมือง จ.กระบี่ 
    เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2564 
ข้อที่2 ให้แพปลาในพื้นที่ตามข้อ 1 ทำความสะอาดฆ่าเชื้อในบริเวณแพปลาและปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอำเภอเมืองอย่างเคร่งครัดประกาศ 
คณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอเมืองกระบี่ 
เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงและกำหนดมาตรการในพื้นที่เสี่ยงเป็นกา่รชั่วคราว 
ข้อที่ 1 ปิดแพปลาเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ หมู่ที่ 7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ บางส่วนจำนวน 2 จุด 
        1.1   แพปลาโกหวง ม่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ หมู่ที่ 7 ต.ไสไทย 
                อ.เมือง จ.กระบี่ 
        1.2  แพปลาท่าเรือน้ำลึก ท่าเทียวเรือประมงพาณิชย์ หมู่ที่ 7 ต.ไสไทย 
               อ.เมือง จ.กระบี่ 
    เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2564 
ข้อที่2 ให้แพปลาในพื้นที่ตามข้อ 1 ทำความสะอาดฆ่าเชื้อในบริเวณแพปลาและปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอำเภอเมืองอย่างเคร่งครัด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ