ต้อนรับ พล.ต.อ จารุวัฒน์  ไวศยะ ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการทำประมงและแรงงานในภาคประมงอ2

 ด่านตรวจประมงกระบี่


ต้อนรับ พล.ต.อ จารุวัฒน์  ไวศยะ ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการทำประมงและแรงงานในภาคประมงอ2 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา  16.30 น นางศิริพร  ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ นางณัฐธยาน์  คงขึม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกกระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด และเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ได้ต้อนรับ พล.ต.อ จารุวัฒน์  ไวศยะ ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการทำประมงและแรงงานในภาคประมงอ2 ซึ่งมาตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ   รับฟังบรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐานและผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2564 ถึงปัจจุบัน ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงาน ท่านได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติ1. การตรวจสอบเรือประมง ให้ จนท.ประมงลงตรวจสอบในเรือเพื่อตรวจดูว่ามีการซ่อนลูกเรือในเรือหรือไม่
2. การตรวจแรงงาน แนะนำให้ จนท.จัดทำฐานข้อมูลการสัมภาษณ์ลูกเรือและให้สัมภาษณ์ลูกเรือให้ครบทุกคน เนื่องจากมีเรือแจ้งเข้าออกจำนวนน้อย
3. เน้นย้ำให้ตรวจสอบเรือประมงกลุ่มเสี่ยง เรือแจ้งเป้าจากศูนย์ FMC ให้ครบทุกลำและตรวจครบชุดตรวจ
4. กรณีลูกเรือติดโควิด ห้ามลูกเรือขึ้นท่าให้มีการกักลูกเรือในเรือ อย่างน้อย 14 วัน
5.ประชาสัมพันธ์ท่าเทียบเรือให้ติดกล้องวงจรปิดที่ท่าเทียบเรือ ส่วนท่าเทียบเรือที่ติดกล้องแล้วให้ประสานท่าเทียบเรือเพื่อขอลิงก์ภาพจากกล้องมาที่ ศูนย์ PIPO เพื่อให้ จนท.PIPO ตรวจสอบเรือที่ระบบไม่สั่งตรวจได้
6.ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของเรือตรวจ ATK ลูกเรือก่อนออกทำประมงทุกลำในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา  16.30 น นางศิริพร  ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ นางณัฐธยาน์  คงขึม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกกระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด และเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ได้ต้อนรับ พล.ต.อ จารุวัฒน์  ไวศยะ ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการทำประมงและแรงงานในภาคประมงอ2 ซึ่งมาตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ   รับฟังบรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐานและผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2564 ถึงปัจจุบัน ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงาน ท่านได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติ1. การตรวจสอบเรือประมง ให้ จนท.ประมงลงตรวจสอบในเรือเพื่อตรวจดูว่ามีการซ่อนลูกเรือในเรือหรือไม่
2. การตรวจแรงงาน แนะนำให้ จนท.จัดทำฐานข้อมูลการสัมภาษณ์ลูกเรือและให้สัมภาษณ์ลูกเรือให้ครบทุกคน เนื่องจากมีเรือแจ้งเข้าออกจำนวนน้อย
3. เน้นย้ำให้ตรวจสอบเรือประมงกลุ่มเสี่ยง เรือแจ้งเป้าจากศูนย์ FMC ให้ครบทุกลำและตรวจครบชุดตรวจ
4. กรณีลูกเรือติดโควิด ห้ามลูกเรือขึ้นท่าให้มีการกักลูกเรือในเรือ อย่างน้อย 14 วัน
5.ประชาสัมพันธ์ท่าเทียบเรือให้ติดกล้องวงจรปิดที่ท่าเทียบเรือ ส่วนท่าเทียบเรือที่ติดกล้องแล้วให้ประสานท่าเทียบเรือเพื่อขอลิงก์ภาพจากกล้องมาที่ ศูนย์ PIPO เพื่อให้ จนท.PIPO ตรวจสอบเรือที่ระบบไม่สั่งตรวจได้
6.ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของเรือตรวจ ATK ลูกเรือก่อนออกทำประมงทุกลำ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติแจ้งเรือเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือน มกราค...  302   การปฏิบัติงานตรวจประเมินท่าเทียบเรือ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่   123  สไลโชว์ 2   85  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 11-13 มกราคม 2566   84  ขอขอบคุณเรือประมงจังหวัดกระบี่ นำขยะคืนฝั่ง ประจำเดือนธันวาคม 2565   80  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   80  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือหน้าท่าประจำวันที่ 12-16 ธันวาคม 2565   77  ออกตรวจและประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร และปัจจัยการผลิต   70  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนกันยายน...  70  ด่านตรวจประมงกระบี่จัดกิจกรรมไต๋เยี่ยมศูนย์ จำนวน 2 ครั้ง   66


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   0 7568 0495, 06 1173 1888   0 7568 0495   แฟนเพจ