ต้อนรับ พล.ต.อ จารุวัฒน์  ไวศยะ ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการทำประมงและแรงงานในภาคประมงอ2

 ด่านตรวจประมงกระบี่


ต้อนรับ พล.ต.อ จารุวัฒน์  ไวศยะ ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการทำประมงและแรงงานในภาคประมงอ2 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา  16.30 น นางศิริพร  ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ นางณัฐธยาน์  คงขึม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกกระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด และเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ได้ต้อนรับ พล.ต.อ จารุวัฒน์  ไวศยะ ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการทำประมงและแรงงานในภาคประมงอ2 ซึ่งมาตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ   รับฟังบรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐานและผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2564 ถึงปัจจุบัน ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงาน ท่านได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติ1. การตรวจสอบเรือประมง ให้ จนท.ประมงลงตรวจสอบในเรือเพื่อตรวจดูว่ามีการซ่อนลูกเรือในเรือหรือไม่
2. การตรวจแรงงาน แนะนำให้ จนท.จัดทำฐานข้อมูลการสัมภาษณ์ลูกเรือและให้สัมภาษณ์ลูกเรือให้ครบทุกคน เนื่องจากมีเรือแจ้งเข้าออกจำนวนน้อย
3. เน้นย้ำให้ตรวจสอบเรือประมงกลุ่มเสี่ยง เรือแจ้งเป้าจากศูนย์ FMC ให้ครบทุกลำและตรวจครบชุดตรวจ
4. กรณีลูกเรือติดโควิด ห้ามลูกเรือขึ้นท่าให้มีการกักลูกเรือในเรือ อย่างน้อย 14 วัน
5.ประชาสัมพันธ์ท่าเทียบเรือให้ติดกล้องวงจรปิดที่ท่าเทียบเรือ ส่วนท่าเทียบเรือที่ติดกล้องแล้วให้ประสานท่าเทียบเรือเพื่อขอลิงก์ภาพจากกล้องมาที่ ศูนย์ PIPO เพื่อให้ จนท.PIPO ตรวจสอบเรือที่ระบบไม่สั่งตรวจได้
6.ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของเรือตรวจ ATK ลูกเรือก่อนออกทำประมงทุกลำในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา  16.30 น นางศิริพร  ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ นางณัฐธยาน์  คงขึม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกกระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด และเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ได้ต้อนรับ พล.ต.อ จารุวัฒน์  ไวศยะ ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการทำประมงและแรงงานในภาคประมงอ2 ซึ่งมาตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ   รับฟังบรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐานและผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2564 ถึงปัจจุบัน ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงาน ท่านได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติ1. การตรวจสอบเรือประมง ให้ จนท.ประมงลงตรวจสอบในเรือเพื่อตรวจดูว่ามีการซ่อนลูกเรือในเรือหรือไม่
2. การตรวจแรงงาน แนะนำให้ จนท.จัดทำฐานข้อมูลการสัมภาษณ์ลูกเรือและให้สัมภาษณ์ลูกเรือให้ครบทุกคน เนื่องจากมีเรือแจ้งเข้าออกจำนวนน้อย
3. เน้นย้ำให้ตรวจสอบเรือประมงกลุ่มเสี่ยง เรือแจ้งเป้าจากศูนย์ FMC ให้ครบทุกลำและตรวจครบชุดตรวจ
4. กรณีลูกเรือติดโควิด ห้ามลูกเรือขึ้นท่าให้มีการกักลูกเรือในเรือ อย่างน้อย 14 วัน
5.ประชาสัมพันธ์ท่าเทียบเรือให้ติดกล้องวงจรปิดที่ท่าเทียบเรือ ส่วนท่าเทียบเรือที่ติดกล้องแล้วให้ประสานท่าเทียบเรือเพื่อขอลิงก์ภาพจากกล้องมาที่ ศูนย์ PIPO เพื่อให้ จนท.PIPO ตรวจสอบเรือที่ระบบไม่สั่งตรวจได้
6.ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของเรือตรวจ ATK ลูกเรือก่อนออกทำประมงทุกลำ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจสอบเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ประจำเดือนพฤศจิกาย...  201   ต้อนรับคณะชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแ...  157  สไลด์โชว์   152  รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งสหโภชน์ สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร...  145  ประชุมชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนธันวาค...  134  ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือ   122  สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้า-ออก กระบี่   122  การตรวจเรือและเครื่องมือประมงพาณิชย์ ก่อนออกทำการประมงในคราวแรก สำหรับรอบปีการปร...  121  ประชาสัมพันธ์:::การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่  วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึง 17 มก...  106  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการแก้ปัญหาการค้...  103

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ