กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

 ด่านตรวจประมงกระบี่


กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 "กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564"

::: วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงกระบี่ นำโดย นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ ช่วยกันบำรุงรักษา พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน รวมทั้งทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ให้บริเวณรอบสำนักงานเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่น่าทำงาน เป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างความสามัคคีในองค์กร เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ต้อนรับคณะชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแ...  160   สไลด์โชว์   153  ประชุมชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนธันวาค...  137  การตรวจเรือและเครื่องมือประมงพาณิชย์ ก่อนออกทำการประมงในคราวแรก สำหรับรอบปีการปร...  130  ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือ   125  สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้า-ออก กระบี่   124  ประชาสัมพันธ์:::การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่  วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึง 17 มก...  117  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการแก้ปัญหาการค้...  104  ประกาศ  คณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอเมืองกระบี่  เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงและกำหนดมาตร...  103  "ขยะคืนฝั่งทะเลสวย ด้วยมือเรา " ประจำเดือน ธันวาคม 2564   103

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ