วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔  นางสาวอัจฉรา  คงสุข นักวิชาการประมง ได้ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกการทำการประมงของเรือประมงที่แจ้งเข้าออกในพื้นที่จังหวัดกระบี่ 

 ด่านตรวจประมงกระบี่


วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔  นางสาวอัจฉรา  คงสุข นักวิชาการประมง ได้ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกการทำการประมงของเรือประมงที่แจ้งเข้าออกในพื้นที่จังหวัดกระบี่  วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔  นางสาวอัจฉรา  คงสุข นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)  ได้ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกการทำการประมงของเรือประมงที่แจ้งเข้าออกในพื้นที่จังหวัดกระบี่  จำนวน ๓ ลำ ผ่านระบบส่งข้อมูลกลุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า (Fishlanding) โดยทำการตรวจสอบข้อมูลทั่วไปของเรือประมง  ข้อมูลน้ำหนักและชนิดสัตว์น้ำ  การบันทึกวันและเวลาในการทำการประมง/การบันทึกปริมาณสัตว์น้ำ/การบันทึกพิกัด  และการตรวจสอบพิกัดที่บันทึกใน Logbook กับ VMS ผลการตรวจสอบเรือทุกลำบันทึกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และไม่มีมีพฤติกรรมต้องสงสัยทำประมงในเขตอนุรักษ์ การตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกการทำการประมง  เป็นการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อตรวจสอบติดตามการทำประมงของเรือประมงถึงสัตว์น้ำที่จับมาได้นั้น ได้มาอย่างถูกต้องตามมาตรการในการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม  เพื่อการอนุรักษ์  และการจัดการทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทางทะเลให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจสอบเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ประจำเดือนพฤศจิกาย...  201   ต้อนรับคณะชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแ...  159  สไลด์โชว์   152  รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งสหโภชน์ สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร...  145  ประชุมชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนธันวาค...  134  การตรวจเรือและเครื่องมือประมงพาณิชย์ ก่อนออกทำการประมงในคราวแรก สำหรับรอบปีการปร...  124  สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้า-ออก กระบี่   123  ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือ   123  ประชาสัมพันธ์:::การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่  วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึง 17 มก...  109  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการแก้ปัญหาการค้...  103

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ