วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔  นางสาวอัจฉรา  คงสุข นักวิชาการประมง ได้ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกการทำการประมงของเรือประมงที่แจ้งเข้าออกในพื้นที่จังหวัดกระบี่ 

 ด่านตรวจประมงกระบี่


วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔  นางสาวอัจฉรา  คงสุข นักวิชาการประมง ได้ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกการทำการประมงของเรือประมงที่แจ้งเข้าออกในพื้นที่จังหวัดกระบี่  วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔  นางสาวอัจฉรา  คงสุข นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)  ได้ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกการทำการประมงของเรือประมงที่แจ้งเข้าออกในพื้นที่จังหวัดกระบี่  จำนวน ๓ ลำ ผ่านระบบส่งข้อมูลกลุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า (Fishlanding) โดยทำการตรวจสอบข้อมูลทั่วไปของเรือประมง  ข้อมูลน้ำหนักและชนิดสัตว์น้ำ  การบันทึกวันและเวลาในการทำการประมง/การบันทึกปริมาณสัตว์น้ำ/การบันทึกพิกัด  และการตรวจสอบพิกัดที่บันทึกใน Logbook กับ VMS ผลการตรวจสอบเรือทุกลำบันทึกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และไม่มีมีพฤติกรรมต้องสงสัยทำประมงในเขตอนุรักษ์ การตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกการทำการประมง  เป็นการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อตรวจสอบติดตามการทำประมงของเรือประมงถึงสัตว์น้ำที่จับมาได้นั้น ได้มาอย่างถูกต้องตามมาตรการในการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม  เพื่อการอนุรักษ์  และการจัดการทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทางทะเลให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติแจ้งเรือเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือน มกราค...  302   การปฏิบัติงานตรวจประเมินท่าเทียบเรือ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่   123  สไลโชว์ 2   85  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 11-13 มกราคม 2566   84  ขอขอบคุณเรือประมงจังหวัดกระบี่ นำขยะคืนฝั่ง ประจำเดือนธันวาคม 2565   80  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   80  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือหน้าท่าประจำวันที่ 12-16 ธันวาคม 2565   77  ออกตรวจและประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร และปัจจัยการผลิต   70  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนกันยายน...  70  ด่านตรวจประมงกระบี่จัดกิจกรรมไต๋เยี่ยมศูนย์ จำนวน 2 ครั้ง   66


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   0 7568 0495, 06 1173 1888   0 7568 0495   แฟนเพจ