จัดประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติกรณีเรือประมงจากต่างจังหวัดแจ้งเข้าเทียบท่าในจังหวัดกระบี่

 ด่านตรวจประมงกระบี่


จัดประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติกรณีเรือประมงจากต่างจังหวัดแจ้งเข้าเทียบท่าในจังหวัดกระบี่ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ พร้อมด้วยนางณัฐธยาน์ คงขึม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ จัดประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติกรณีเรือประมงจากต่างจังหวัดแจ้งเข้าเทียบท่าในจังหวัดกระบี่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ห้องประชุมสมาคมชาวประมงจังหวัดกระบี่ โดยมีประมงจังหวัดกระบี่เป็นประธาน ซึ่งได้หารือร่วมกับ หน่วยงานราชการ ได้แก่ กรมเจ้าท่า กรมจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเทียบเรือ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สมาคมประมงจังหวัดกระบี่ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ตลอดจนผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านจังหวัดกระบี่ เพื่อนำมติที่ประชุมเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่พิจารณาออกคำสั่ง ซึ่งมติที่ประชุมเห็นควรห้ามเรือประมงพาณิชย์ที่ออกจากท่าหรือชายฝั่งจังหวัดอื่นเข้าเทียบท่าในจังหวัดกระบี่ ยกเว้นมีกรณีเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย ที่จำเป็นต้องพบแพทย์ทันที

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติแจ้งเรือเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือน มกราค...  300   การปฏิบัติงานตรวจประเมินท่าเทียบเรือ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่   121  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 11-13 มกราคม 2566   82  ขอขอบคุณเรือประมงจังหวัดกระบี่ นำขยะคืนฝั่ง ประจำเดือนธันวาคม 2565   80  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   80  สไลโชว์ 2   75  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือหน้าท่าประจำวันที่ 12-16 ธันวาคม 2565   69  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนกันยายน...  67  ด่านตรวจประมงกระบี่จัดกิจกรรมไต๋เยี่ยมศูนย์ จำนวน 2 ครั้ง   65  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 1 มกราคม 2565   58


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   0 7568 0495, 06 1173 1888   0 7568 0495   แฟนเพจ