เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 นางปิยารมณ์ คงขึม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงกระบี่ ประชุมชี้แจงการเขียนสมุดบันทึกการประมงให้แก่ผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ภายใจจังหวัดกระบี่

 ด่านตรวจประมงกระบี่


เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 นางปิยารมณ์ คงขึม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงกระบี่ ประชุมชี้แจงการเขียนสมุดบันทึกการประมงให้แก่ผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ภายใจจังหวัดกระบี่ 

ข่าวประชาสัมพันธ์1


เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 นางปิยารมณ์ คงขึม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงกระบี่ ประชุมชี้แจงการเขียนสมุดบันทึกทำการประมง ( Fishing Logbook ) แก่ผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ภายในจังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวังการทำการประมงมิให้เป็นการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ต้อนรับคณะชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแ...  184   สไลด์โชว์   162  สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้า-ออก กระบี่   159  การตรวจเรือและเครื่องมือประมงพาณิชย์ ก่อนออกทำการประมงในคราวแรก สำหรับรอบปีการปร...  158  ประชาสัมพันธ์:::การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่  วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึง 17 มก...  141  ประชาสัมพันธ์ การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 14 ก...  133  นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต๙(สตูล) ตรวจเย...  133  สถิติการตรวจเรือประมง   125  แนวทางปฏิบัติกรณีลูกเรือพลัดตกน้ำ และเหตุอื่นบนเรือ   123  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ประจำเดือน มีนาคม 2565   111


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ