กรมประมง...วอน ! อย่าใช้ “กระแสไฟฟ้าทำประมง” ทำลายสัตว์น้ำอย่างรุนแรง ผิด จับ โทษปรับสูงถึง 1 ล้านบาท

 ด่านตรวจประมงกระบี่


กรมประมง...วอน ! อย่าใช้ “กระแสไฟฟ้าทำประมง” ทำลายสัตว์น้ำอย่างรุนแรง ผิด จับ โทษปรับสูงถึง 1 ล้านบาท กรมประมง เร่งประชาสัมพันธ์รณรงค์ห้ามไม่ให้ใช้ “ใช้กระแสไฟฟ้าในการทำประมง” อัตราโทษสูงถึง 1,000,000 บาท มีความผิดตามมาตรา 60 ของพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไข หลังพบคดีจับกุมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เผย..วิธีดังกล่าวทำลายทรัพยากรสัตว์น้ำทุกชนิดอย่างรุนแรง โดยเฉพาะสัตว์น้ำวัยอ่อนทนกระแสไฟไม่ได้เสี่ยงพิการ หรือ ตายได้ ส่งผลต่อวงจรชีวิตสัตว์น้ำ เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 60 ได้บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง เนื่องจากการทำการประมงด้วยกระแสไฟฟ้าเป็นลักษณะการใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือ แบตเตอรี่ ผ่านเครื่องแปลงกระแสไฟต่อกับอุปกรณ์ที่เป็นตะแกรงหรือเหล็กปล่อยกระแสไฟฟ้า จุ่มลงไปในน้ำที่เป็นที่จับสัตว์น้ำ เพื่อให้กระแสไฟฟ้าช๊อตทำอันตรายสัตว์น้ำแล้วเก็บเอาสัตว์น้ำนั้นมาใช้ประโยชน์ ส่งผลทำให้สัตว์น้ำทุกชนิดที่อยู่บริเวณนั้น และสัตว์น้ำวัยอ่อนขนาดเล็กที่ทนกระแสไฟฟ้าไม่ได้จะตาย หรือพิการ ผู้ที่ใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมงจะเก็บเฉพาะสัตว์น้ำที่ต้องการมาใช้ประโยชน์เท่านั้น ทำให้เกิดการสูญเสีย และทำลายวงจรชีวิตสัตว์น้ำ การใช้กระแสไฟฟ้าจึงเป็นการทำลายพันธุ์สัตว์น้ำอย่างรุนแรง เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมาก ดังนั้น กฎหมายจึงได้บัญญัติห้ามใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมงโดยเด็ดขาด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ได้เน้นย้ำให้กรมประมงดูแลทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีใช้อย่างยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนเกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพและสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนรับทราบข้อกฎหมายและความตระหนักในการดูแลทรัพยากรสัตว์น้ำ

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลสถิติผลคดีการจับกุมผู้กระทำผิดในการใช้กระแสไฟฟ้าการทำประมง ในปีที่ผ่าน พบคดีมีสูงถึง จำนวน 161 คดี จับกุมผู้ต้องหาได้ 109 ราย โดยเฉพาะในพื้นที่น้ำจืด และล่าสุดในปี 2564 จนถึงปัจจุบัน พบมีผู้กระทำความผิดในคดีดังกล่าวแล้วกว่า 62 คดี จับกุมผู้ต้องหาได้ 42 ราย ซึ่งผู้กระทำผิดลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมงต้องระวางโทษมีอัตราการเปรียบเทียบปรับตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 1 ล้านบาท หรือปรับจำนวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า อีกทั้ง ผู้ที่ครอบครองสัตว์น้ำที่ได้จากการใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง ไว้เพื่อการค้าต้องระวางโทษปรับ 10,000 บาท หรือ ปรับจำนวน 5 เท่า ของมูลค่าสัตว์น้ำที่มีไว้ในครอบครองแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า นอกจากนี้ ตามบทบัญญัติ มาตรา 166 ของพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ผู้สนับสนุนหรือผู้ได้รับผลตอบแทนจากการกระทำความผิด เช่น ผู้จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ทำหรือประกอบอุปกรณ์ทำการประมงด้วยกระแสไฟฟ้า ก็เข้าข่ายเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดและต้องได้รับโทษทางกฎหมายด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ได้มีความห่วงใยต่อพี่น้องชาวประมง ที่อาจจะกระทำความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งกฎหมายมีบทลงโทษที่สูง เนื่องจากวิธีการทำประมงด้วยการใช้กระแสไฟฟ้าเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างรุนแรง จึงได้สั่งการให้เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลเสียและข้อกฎหมายให้กับพี่น้องชาวประมงได้รับรู้และเข้าใจเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิด แต่หากยังพบผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิดให้ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดและจริงจัง...รองอธิบดีฯ กล่าว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ต้อนรับคณะชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแ...  162   สไลด์โชว์   155  การตรวจเรือและเครื่องมือประมงพาณิชย์ ก่อนออกทำการประมงในคราวแรก สำหรับรอบปีการปร...  137  ประชุมชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนธันวาค...  137  สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้า-ออก กระบี่   126  ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือ   125  ประชาสัมพันธ์:::การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่  วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึง 17 มก...  119  "ขยะคืนฝั่งทะเลสวย ด้วยมือเรา " ประจำเดือน ธันวาคม 2564   104  ประชาสัมพันธ์ การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 14 ก...  103  นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต๙(สตูล) ตรวจเย...  99

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ