กรมประมง...วอน ! อย่าใช้ “กระแสไฟฟ้าทำประมง” ทำลายสัตว์น้ำอย่างรุนแรง ผิด จับ โทษปรับสูงถึง 1 ล้านบาท

 ด่านตรวจประมงกระบี่

กรมประมง...วอน ! อย่าใช้ “กระแสไฟฟ้าทำประมง” ทำลายสัตว์น้ำอย่างรุนแรง ผิด จับ โทษปรับสูงถึง 1 ล้านบาท 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |   ข่าววันที่: 2021-06-24 |  อ่าน: 83 ครั้ง
 

กรมประมง เร่งประชาสัมพันธ์รณรงค์ห้ามไม่ให้ใช้ “ใช้กระแสไฟฟ้าในการทำประมง” อัตราโทษสูงถึง 1,000,000 บาท มีความผิดตามมาตรา 60 ของพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไข หลังพบคดีจับกุมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เผย..วิธีดังกล่าวทำลายทรัพยากรสัตว์น้ำทุกชนิดอย่างรุนแรง โดยเฉพาะสัตว์น้ำวัยอ่อนทนกระแสไฟไม่ได้เสี่ยงพิการ หรือ ตายได้ ส่งผลต่อวงจรชีวิตสัตว์น้ำ เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 60 ได้บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง เนื่องจากการทำการประมงด้วยกระแสไฟฟ้าเป็นลักษณะการใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือ แบตเตอรี่ ผ่านเครื่องแปลงกระแสไฟต่อกับอุปกรณ์ที่เป็นตะแกรงหรือเหล็กปล่อยกระแสไฟฟ้า จุ่มลงไปในน้ำที่เป็นที่จับสัตว์น้ำ เพื่อให้กระแสไฟฟ้าช๊อตทำอันตรายสัตว์น้ำแล้วเก็บเอาสัตว์น้ำนั้นมาใช้ประโยชน์ ส่งผลทำให้สัตว์น้ำทุกชนิดที่อยู่บริเวณนั้น และสัตว์น้ำวัยอ่อนขนาดเล็กที่ทนกระแสไฟฟ้าไม่ได้จะตาย หรือพิการ ผู้ที่ใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมงจะเก็บเฉพาะสัตว์น้ำที่ต้องการมาใช้ประโยชน์เท่านั้น ทำให้เกิดการสูญเสีย และทำลายวงจรชีวิตสัตว์น้ำ การใช้กระแสไฟฟ้าจึงเป็นการทำลายพันธุ์สัตว์น้ำอย่างรุนแรง เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมาก ดังนั้น กฎหมายจึงได้บัญญัติห้ามใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมงโดยเด็ดขาด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ได้เน้นย้ำให้กรมประมงดูแลทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีใช้อย่างยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนเกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพและสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนรับทราบข้อกฎหมายและความตระหนักในการดูแลทรัพยากรสัตว์น้ำ

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลสถิติผลคดีการจับกุมผู้กระทำผิดในการใช้กระแสไฟฟ้าการทำประมง ในปีที่ผ่าน พบคดีมีสูงถึง จำนวน 161 คดี จับกุมผู้ต้องหาได้ 109 ราย โดยเฉพาะในพื้นที่น้ำจืด และล่าสุดในปี 2564 จนถึงปัจจุบัน พบมีผู้กระทำความผิดในคดีดังกล่าวแล้วกว่า 62 คดี จับกุมผู้ต้องหาได้ 42 ราย ซึ่งผู้กระทำผิดลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมงต้องระวางโทษมีอัตราการเปรียบเทียบปรับตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 1 ล้านบาท หรือปรับจำนวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า อีกทั้ง ผู้ที่ครอบครองสัตว์น้ำที่ได้จากการใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง ไว้เพื่อการค้าต้องระวางโทษปรับ 10,000 บาท หรือ ปรับจำนวน 5 เท่า ของมูลค่าสัตว์น้ำที่มีไว้ในครอบครองแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า นอกจากนี้ ตามบทบัญญัติ มาตรา 166 ของพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ผู้สนับสนุนหรือผู้ได้รับผลตอบแทนจากการกระทำความผิด เช่น ผู้จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ทำหรือประกอบอุปกรณ์ทำการประมงด้วยกระแสไฟฟ้า ก็เข้าข่ายเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดและต้องได้รับโทษทางกฎหมายด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ได้มีความห่วงใยต่อพี่น้องชาวประมง ที่อาจจะกระทำความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งกฎหมายมีบทลงโทษที่สูง เนื่องจากวิธีการทำประมงด้วยการใช้กระแสไฟฟ้าเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างรุนแรง จึงได้สั่งการให้เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลเสียและข้อกฎหมายให้กับพี่น้องชาวประมงได้รับรู้และเข้าใจเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิด แต่หากยังพบผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิดให้ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดและจริงจัง...รองอธิบดีฯ กล่าว

 Tags

  •  บทความ
  • แนะนำหน่วยงาน ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุ งานบ้านงานครัว ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกาศผู้ชนะจัดทำ ตรายาง ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานสุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าจำนวน 2 งาน และงานทางด้านการสื่อสาร จำนวน 2 งาน ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานสุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า และงานทางด้านการสื่อสาร VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต่ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน (Version 10) พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 จนท.สนธิฯตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ไม่พบการกระทำความผิด (มีคลิป).
  •  Hits 10 อันดับ
  • เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 พล.ร.ท.สุรพล คุปตะพันธ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาค 3และคณะเข้าตรวจเยี่ยมพร้อมให้นโยบายแก่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง กระ.. (1,257)  รับโอนข้าราชการ รวม 20 อัตรา.. (923) น.อ.ภริศวร์ วงษ์เพ็ญศรี อดีตหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง กระบี่ ส่งมอบงานให้แก่ น.อ. อาทิตย์ สุทธิธรรม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก.. (905) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงกระบี่ ประชุมชี้แจงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเข้าออกและการเข้าสู่กระบวนการเปรียบเทียบกรณีมีคดีเกิดขึ้.. (762) แนะนำการใช้งานระบบ Thai Flagged Catch Certification system (TFCC).. (735) "พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562".. (694) วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 คณะชุดสหวิชาชีพของ ศปมผ.นำโดย น.อ.กัมปนาท สังข์ทองจีน หัวหน้าชุด และผอ.ศจร.เขต 3 ภูเก็ต มาให้การอบรมการตรวจเรือเชิงคุณภาพตามคู่.. (628) ทรงพระเจริญ .. (626) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง กระบี่ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการแจ้งเข้าออกเรือประมงพาณิชย์.. (610) infographic 10 จุดใกล้ตัว ที่อาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และวิธีการจัดการ.. (595)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่