ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการปกป้องสัตว์ทะเลชนิดสำคัญในพื้นที่ฝั่งอันดามัน

 ด่านตรวจประมงกระบี่


ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการปกป้องสัตว์ทะเลชนิดสำคัญในพื้นที่ฝั่งอันดามัน ในวันที่ 23 มิ.ย.64 เวลา 10.00 นางศิริพร  ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ พร้อมด้วย นางณัฐธยาน์ คงขึม หัวหน้าศูนย์ควบคุมเรือแจ้งเข้า-ออกกระบี่  ร่วมกับประมงจังหวัดกระบี่ ศรชลจังหวัดกระบี่ และศคท.จังหวัดกระบี่  ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการปกป้องสัตว์ทะเลชนิดสำคัญในพื้นที่ฝั่งอันดามันร่วมกับ สมาคมประมงจังหวัดกระบี่ และผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้าน ณ ห้องประชุมสมาคมประมงจังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเรือประมงทั้งประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้าน ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลามครีบดำในพื้นที่เนื่องจากฉลามครีบดำมีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ทางทะเล ไม่ควรจับเพื่อการค้าและขอความร่วมมือในการจับถึงว่าฉลามครีบดำจะไม่ใช่สัตว์สงวนหรืออนุรักษ์ แต่หากมีการจับเป็นจำนวนมากอาจส่งผลกระทบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในอนาคตได้ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ต้อนรับคณะชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแ...  160   สไลด์โชว์   152  ประชุมชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนธันวาค...  135  การตรวจเรือและเครื่องมือประมงพาณิชย์ ก่อนออกทำการประมงในคราวแรก สำหรับรอบปีการปร...  125  สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้า-ออก กระบี่   124  ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือ   124  ประชาสัมพันธ์:::การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่  วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึง 17 มก...  111  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการแก้ปัญหาการค้...  103  "ขยะคืนฝั่งทะเลสวย ด้วยมือเรา " ประจำเดือน ธันวาคม 2564   102  ประกาศ  คณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอเมืองกระบี่  เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงและกำหนดมาตร...  99

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ