กิจกรรมขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา

 ด่านตรวจประมงกระบี่


กิจกรรมขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา ด่านตรวจประมงกระบี่ ขอขอบคุณเรือประมงพาณิชย์ ที่ให้ความร่วมมือกิจกรรมขยะคืนฝั่งทะเลสวย ด้วยมือเรา

??เรือสาวทะเล 1

??เรือป.โชคสมเกียรติ 1

??เรือก.สินสมุทนำโชค 1

??เรือก.สินสมุทนำโชค 111

??เรือก.สินสมุทนำโชค 99

??เรือนำทวี 1

??เรือย.ยุทธชัยนาวี 4

ในโอกาสนี้ทางด่านตรวจประมงกระบี่ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ/ค่ะ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ต้อนรับคณะชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแ...  161   สไลด์โชว์   153  ประชุมชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนธันวาค...  137  การตรวจเรือและเครื่องมือประมงพาณิชย์ ก่อนออกทำการประมงในคราวแรก สำหรับรอบปีการปร...  131  ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือ   125  สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้า-ออก กระบี่   124  ประชาสัมพันธ์:::การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่  วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึง 17 มก...  118  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการแก้ปัญหาการค้...  104  ประกาศ  คณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอเมืองกระบี่  เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงและกำหนดมาตร...  103  "ขยะคืนฝั่งทะเลสวย ด้วยมือเรา " ประจำเดือน ธันวาคม 2564   103

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ