ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ผ่านทาง VDO CALL ในกลุ่มไลน์

 ด่านตรวจประมงกระบี่


ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ผ่านทาง VDO CALL ในกลุ่มไลน์ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564  นางณัฐธยาน์ คงขึม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกกระบี่  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ผ่านทาง VDO CALL ในกลุ่มไลน์ เพื่อชี้แจงแนวทางการตรวจเรือประมงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ในระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม  รายงานผลการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้องในระว่างวันที่ 6-15 พฤษภาคม ซึ่งศูนย์ฯ ตรวจสอบเรือตามแนวทางการตรวจเรือประมงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยวิธีการตรวจสอบผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์และ GPS Map Camera โดยเจ้าหน้าที่ได้สอนแนะการใช้ GPS Map Camera พบว่า ผู้ประกอบการเรือประมงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติได้ตามแนวทางการตรวจเรือประมงฯ ในกรณีต้องการเอกสารเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์แจ้งผู้ควบคุมเรือ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติแจ้งเรือเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือน มกราค...  301   การปฏิบัติงานตรวจประเมินท่าเทียบเรือ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่   121  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 11-13 มกราคม 2566   83  สไลโชว์ 2   82  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   80  ขอขอบคุณเรือประมงจังหวัดกระบี่ นำขยะคืนฝั่ง ประจำเดือนธันวาคม 2565   80  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือหน้าท่าประจำวันที่ 12-16 ธันวาคม 2565   74  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนกันยายน...  70  ด่านตรวจประมงกระบี่จัดกิจกรรมไต๋เยี่ยมศูนย์ จำนวน 2 ครั้ง   66  ออกตรวจและประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร และปัจจัยการผลิต   65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   0 7568 0495, 06 1173 1888   0 7568 0495   แฟนเพจ