เตือนภัย!!!อย่าใช้อาหารสัตว์น้ำผิดกฎหมาย

 ด่านตรวจประมงกระบี่


เตือนภัย!!!อย่าใช้อาหารสัตว์น้ำผิดกฎหมาย แจ้งเตือน!

ตามที่กลุ่มวิจัยและควบคุมคุณภาพการผลิตอาหารสัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ ได้เข้าตรวจสอบสถานประกอบการอาหารสัตว์น้ำชื่อทางการค้า "ท๊อปมิกซ์ บี.ที/ชริมพ์ (TOPMIX. BT/SHRIMP)" ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่า ไม่พบสถานประกอบการตามที่แจ้งระบุบนฉลาก และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำที่เข้าตรวจสอบเข้าข่ายเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะกับกรมประมง และเลขทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ระบุบนฉลากเป็นเลขทะเบียนปลอม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจสอบเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ประจำเดือนพฤศจิกาย...  199   ต้อนรับคณะชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแ...  156  สไลด์โชว์   150  รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งสหโภชน์ สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร...  143  ประชุมชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนธันวาค...  132  ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือ   121  สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้า-ออก กระบี่   120  การตรวจเรือและเครื่องมือประมงพาณิชย์ ก่อนออกทำการประมงในคราวแรก สำหรับรอบปีการปร...  119  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการแก้ปัญหาการค้...  103  ประชาสัมพันธ์:::การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่  วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึง 17 มก...  102

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ