ดตป.กระบี่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้หรือค้าขายของร้านค้าปัจจัยการผลิตทางด้านประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย

 ด่านตรวจประมงกระบี่


ดตป.กระบี่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้หรือค้าขายของร้านค้าปัจจัยการผลิตทางด้านประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย ในวันที่ 07 เม.ย.64 ดตป.กระบี่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้หรือค้าขายของร้านค้าปัจจัยการผลิตทางด้านประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย : นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันตรวจเยี่ยมร้านค้าปัจจัยการผลิตทางด้านประมงในพื้นที่อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เพื่อสร้างการรับรู้และ ประชาสัมพันธ์ร้านค้าปัจจัยการผลิตทางด้านประมง จำนวน 2 ร้าน เพื่อเน้นย้ำให้มีความเข้าใจ และถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์น้ำและพรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 สำหรับวัตถุอันตรายที่ใช้ทางการประมงภายใต้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐานทั้งนี้ผู้ประกอบการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ผู้ประกอบการมีใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะอาหารสัตว์ และยาสัตว์มีทะเบียน อาหารสัตว์ยาสัตว์ไม่เสื่อมสภาพ หรือหมดอายุ ฉลากและภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่ฉีกขาดการจัดวางอาหารสัตว์ยาสัตว์ไม่วางใกล้กับสารเคมีหรือสารอันตราย ซึ่งจะทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้ใช้อาหารสัตว์และยาสัตว์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานส่งผลให้ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ต้อนรับคณะชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแ...  160   สไลด์โชว์   153  ประชุมชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนธันวาค...  137  การตรวจเรือและเครื่องมือประมงพาณิชย์ ก่อนออกทำการประมงในคราวแรก สำหรับรอบปีการปร...  130  ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือ   125  สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้า-ออก กระบี่   124  ประชาสัมพันธ์:::การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่  วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึง 17 มก...  116  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการแก้ปัญหาการค้...  104  "ขยะคืนฝั่งทะเลสวย ด้วยมือเรา " ประจำเดือน ธันวาคม 2564   103  ประกาศ  คณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอเมืองกระบี่  เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงและกำหนดมาตร...  102

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ