ได้เข้ารับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง โดยชุด Flying Inspection Team (FIT)

 ด่านตรวจประมงสตูล


ได้เข้ารับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง โดยชุด Flying Inspection Team (FIT) 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 15 มีนาคม 2563
             นายพีรศักดิ์  พิทักษ์วาที  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ได้เข้ารับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง โดยชุด FLying lnspection Team (FIT) เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามมาตรฐานของคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก PIPOManual  ณ สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสตูล และแพวรพันธ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!