กิจกรรม พาไต๋เยี่ยมศูนย์ pipo

 ด่านตรวจประมงสตูล


กิจกรรม พาไต๋เยี่ยมศูนย์ pipo 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสตูล ได้จัดกิจกรรม พาไต๋เยี่ยมศูนย์ pipo ณ จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าเจ๊ะบิลัง จังหวัดสตูล โดยให้ความรู้ข้อกฏหมายเกี่ยวกับการแจ้งเข้า-ออก ของเรือประมงพาณิชย์ ระบบติดตามเรือ การเขียนสมุดบันทึกการทำประมง พร้อมทั้งให้ผู้ควบคุมเรือทำแบบทดสอบก่อนและหลังได้รับความรู้ จำนวน 15 ราย ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกลำ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!