การประชุมผู้ประสานงานหลักของเครือข่ายอาเซียนเพื่อการต่อต้านการประมงไอยูยู ครั้งที่ 1

 กองประมงต่างประเทศ

การประชุมผู้ประสานงานหลักของเครือข่ายอาเซียนเพื่อการต่อต้านการประมงไอยูยู ครั้งที่ 1 

การต่อต้านการประมงIUU

 เผยเเพร่: 2020-12-21  |   ข่าววันที่: 2020-12-21 |  อ่าน: 129 ครั้ง
 

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมตะพัดทอง อาคารกองประมงต่างประเทศ คณะผู้ประสานงานหลักของเครือข่ายอาเซียนเพื่อการต่อต้านการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมของประเทศไทย โดยกรมประมงได้มอบหมายให้ ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี ที่ปรึกษาด้านองค์กรระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมและ 1. นายพลพิศิลป์ สุวรรณชัย ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ 2.นายวัชรินทร์ รัตนชู ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือและการทำการประมง ในฐานะผู้ประสานงานหลักของเครือข่ายอาเซียนเพื่อการต่อต้านการประมงไอยูยูของไทย พร้อมด้วย 3.นางชวนพิศ จันทรวราทิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ และ ผู้แทนจากหน่วยงานของกรมประมงที่เกี่ยวข้อง 4 หน่วยงานได้แก่ 1) กบร. 2) กรป. 3) ศทส. และ 4) กกม. ได้เข้าร่วมการประชุมผู้ประสานงานหลักของเครือข่ายอาเซียนเพื่อการต่อต้านการประมงไอยูยู ครั้งที่ 1 (The 1st Meeting of the ASEAN Network for Combatting illegal, Unreported and Unregulated Fishing) ผ่านระบบออนไลน์ โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมฯ เพื่อหารือกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูล แนวทางการพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำการประมงไอยูยู ภาพรวมของการจัดตั้ง AN-IUU ตลอดจนการใช้งาน Interactive platform และ การระบุกิจกรรมโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจาก E-READI ในการพัฒนาการดำเนินการของผู้ประสานงานหลักของเครือข่ายอาเซียนเพื่อการต่อต้านการประมงไอยูยู ในการประชุม The 3rd ASEAN Meeting on combatting IUU fishing in Partnership with the EU ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นระหว่าง 23-24 กุมภาพันธ์ 2564


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • องค์การการค้าโลก (WTO).. (4,585)  >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,726) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิค (APEC).. (3,110) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,905) >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,884) >> ประวัติองค์กร.. (2,842) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (2,601) สหภาพยุโรป (EU).. (2,003) ข้อมูลองค์กรระหว่างประเทศ.. (1,394) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,275) โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS).. (1,270) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,168) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (1,160) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (1,006) ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC).. (1,000) สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA).. (932) กรีนพีซ (GREENPEACE).. (927) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (907) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT).. (901) คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC).. (897)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900