การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมกับอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาประมงไทย ในคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร

 กองประมงต่างประเทศ

การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมกับอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาประมงไทย ในคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร 

การต่อต้านการประมงIUU

 เผยเเพร่: 2020-12-21  |   ข่าววันที่: 2020-12-21 |  อ่าน: 142 ครั้ง
 

วันที่ 21 ธ.ค. 2563 เวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุมยี่สก กรมประมง ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านการประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กองประมงต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมกับอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาประมงไทย ในคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร โดยมี นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมงเป็นประธาน เพื่อเตรียมรายงานผลการหารือคณะทำงานรัฐบาลไทย-สหภาพยุโรปในการต่อต้านการประมง IUU ให้คณะอนุกรรมาธิการฯ รับทราบ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • องค์การการค้าโลก (WTO).. (4,565)  >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,726) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิค (APEC).. (3,101) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,905) >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,884) >> ประวัติองค์กร.. (2,842) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (2,601) สหภาพยุโรป (EU).. (2,002) ข้อมูลองค์กรระหว่างประเทศ.. (1,394) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,275) โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS).. (1,269) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,168) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (1,160) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (1,006) ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC).. (1,000) สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA).. (932) กรีนพีซ (GREENPEACE).. (926) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (907) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT).. (901) คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC).. (897)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900