วันที่ 11 ธันวาคม 2563 ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมงพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ เป็นผู้แทนกรมประมงเข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ Fighting Illegal, unregulated and unreported fishing — the EU's vision for healthy oceans

 กองประมงต่างประเทศ

วันที่ 11 ธันวาคม 2563 ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมงพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ เป็นผู้แทนกรมประมงเข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ Fighting Illegal, unregulated and unreported fishing — the EU's vision for healthy oceans 

การต่อต้านการประมงIUU

 เผยเเพร่: 2020-12-16  |   ข่าววันที่: 2020-12-11 |  อ่าน: 91 ครั้ง
 

วันที่ 11 ธันวาคม 2563 ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมงพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ เป็นผู้แทนกรมประมงเข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ Fighting Illegal, unregulated and unreported fishing — the EU's vision for healthy oceans ในโอกาสครบรอบ 10 ปีของกฎระเบียบคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปว่าด้วยการจัดตั้งระบบของประชาคมในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดรายงาน และไร้การควบคุม (EC Regulation on IUUF) ที่จัดการประชุมโดยสหภาพยุโรป ณ ห้องประชุมตะพัดทอง กองประมงต่างประเทศ ระหว่างเวลา 16.00 – 18.00 น. ซึ่ง ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีฯ ได้รับเกียรติเชิญขึ้นเวทีเสวนาและกล่าวถึงความสำเร็จของประเทศไทยในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงและการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมายจนสามารถปลดใบเหลืองของสหภาพยุโรปได้ และประเด็นท้าทายของประเทศไทยตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นบทเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย

นอกจากนี้ ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ยังได้แสดงมุมมองต่อกฎระเบียบคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปฯ ในอีก 10 ปีข้างหน้า ที่ประสงค์ให้สหภาพยุโรปขยายความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมายไปยังประเทศที่สามที่ไม่ได้ส่งออกสินค้าประมงไปยังสหภาพยุโรปให้เข้มแข็งขึ้น


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • องค์การการค้าโลก (WTO).. (4,585)  >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,726) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิค (APEC).. (3,110) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,905) >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,884) >> ประวัติองค์กร.. (2,842) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (2,601) สหภาพยุโรป (EU).. (2,003) ข้อมูลองค์กรระหว่างประเทศ.. (1,394) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,275) โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS).. (1,270) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,168) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (1,160) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (1,006) ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC).. (1,000) สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA).. (932) กรีนพีซ (GREENPEACE).. (927) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (907) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT).. (901) คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC).. (897)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900