ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 กองประมงต่างประเทศ

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-07-21  |   ข่าววันที่: 2020-07-21 |  อ่าน: 1,100 ครั้ง
 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่มเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมตะพัดเงิน ชั้น 1 กองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลางยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหาหานคร ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2563 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2579 7940  คลิกที่นี


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,260)  >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,616) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,601) >> ประวัติองค์กร.. (2,553) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,934) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,100) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,041) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (994) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (818) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (747) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (724) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (702) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่.. (650) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (643) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (643) กองประมงต่างประเทศประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ.. (629) การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรกองประมงต่างประเทศ .. (625) >>ความร่วมมือด้านการประมงระหว่างประเทศ.. (619) The 1st Meeting of Thailand and Myanmar Joint Working Group on Fisheries Cooperation .. (597) การฝึกอบรมระหว่างประเทศหลักสูตร International Training Workshop on Inland Aquaculture and Small-scale Inland Aquaculture Promotion for Fisheries Offic.. (595)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900