ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 กองประมงต่างประเทศ

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-07-21  |   ข่าววันที่: 2020-07-21 |  อ่าน: 1,321 ครั้ง
 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่มเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมตะพัดเงิน ชั้น 1 กองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลางยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหาหานคร ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2563 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2579 7940  คลิกที่นี


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • องค์การการค้าโลก (WTO).. (6,289)  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิค (APEC).. (4,186) >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,842) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (3,177) >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,972) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,959) >> ประวัติองค์กร.. (2,935) สหภาพยุโรป (EU).. (2,754) โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS).. (1,989) ข้อมูลองค์กรระหว่างประเทศ.. (1,751) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,321) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (1,237) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,200) กรีนพีซ (GREENPEACE).. (1,199) ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC).. (1,193) สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA).. (1,187) คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC).. (1,134) ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC).. (1,126) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (1,095) องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD).. (1,046)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900