ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 กองประมงต่างประเทศ

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-07-21  |   ข่าววันที่: 2020-07-21 |  อ่าน: 1,236 ครั้ง
 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่มเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมตะพัดเงิน ชั้น 1 กองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลางยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหาหานคร ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2563 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2579 7940  คลิกที่นี


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,568)  >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,836) >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,801) >> ประวัติองค์กร.. (2,764) องค์การการค้าโลก (WTO).. (2,310) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (2,081) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (1,951) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิค (APEC).. (1,906) สหภาพยุโรป (EU).. (1,272) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,236) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,137) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (1,110) ข้อมูลองค์กรระหว่างประเทศ.. (978) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (903) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (884) ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC).. (828) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (807) สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA).. (796) โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS).. (793) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT).. (776)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900