พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 กองประมงต่างประเทศ

พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-25  |   ข่าววันที่: 2017-06-23 |  อ่าน: 1,232 ครั้ง
 

     เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. รองอธิบดีกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ ร่วมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ผู้แทนสหภาพยุโรป Mr.Jason Judd จาก International Labour Organization (ILO)  นายกสมาคมนายจ้าง ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ กรมประมงและประมงจังหวัดชลบุรี

     ซึ่งศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว (Stella Maris) เป็นความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรป องค์กร Stela Maris องค์กร ILO และ Caritas Thailand (สภาพระสังฆราชคาทอลิก) โดยศูนย์ฯ จะดำเนินการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ที่ประสบปัญหาจากการทำงาน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ  โดยการทำงานของศูนย์จะเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กับมูลนิธิ/องค์กรเอกชน เช่น สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด และมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ  โดยมีจัดหางานจังหวัดเป็นหัวหน้าศูนย์ฯ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ การละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างด้าว และเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล สะท้อนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาของแรงงานต่างด้าว เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

     โดยภายหลังพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมงานได้หารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคประมงของประเทศไทย


  •  Hit 20 อันดับ
  • องค์การการค้าโลก (WTO).. (6,258)  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิค (APEC).. (4,166) >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,837) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (3,162) >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,968) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,952) >> ประวัติองค์กร.. (2,929) สหภาพยุโรป (EU).. (2,740) โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS).. (1,970) ข้อมูลองค์กรระหว่างประเทศ.. (1,746) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,319) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (1,232) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,198) กรีนพีซ (GREENPEACE).. (1,193) สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA).. (1,181) ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC).. (1,177) คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC).. (1,121) ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC).. (1,116) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (1,088) องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD).. (1,040)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900