พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 กองประมงต่างประเทศ

พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-25  |   ข่าววันที่: 2017-06-23 |  อ่าน: 992 ครั้ง
 

     เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. รองอธิบดีกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ ร่วมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ผู้แทนสหภาพยุโรป Mr.Jason Judd จาก International Labour Organization (ILO)  นายกสมาคมนายจ้าง ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ กรมประมงและประมงจังหวัดชลบุรี

     ซึ่งศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว (Stella Maris) เป็นความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรป องค์กร Stela Maris องค์กร ILO และ Caritas Thailand (สภาพระสังฆราชคาทอลิก) โดยศูนย์ฯ จะดำเนินการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ที่ประสบปัญหาจากการทำงาน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ  โดยการทำงานของศูนย์จะเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กับมูลนิธิ/องค์กรเอกชน เช่น สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด และมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ  โดยมีจัดหางานจังหวัดเป็นหัวหน้าศูนย์ฯ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ การละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างด้าว และเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล สะท้อนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาของแรงงานต่างด้าว เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

     โดยภายหลังพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมงานได้หารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคประมงของประเทศไทย


  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,256)  >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,612) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,599) >> ประวัติองค์กร.. (2,548) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,930) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,097) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,041) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (992) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (817) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (745) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (696) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (661) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่.. (650) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (639) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (635) กองประมงต่างประเทศประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ.. (626) การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรกองประมงต่างประเทศ .. (622) >>ความร่วมมือด้านการประมงระหว่างประเทศ.. (615) The 1st Meeting of Thailand and Myanmar Joint Working Group on Fisheries Cooperation .. (595) การฝึกอบรมระหว่างประเทศหลักสูตร International Training Workshop on Inland Aquaculture and Small-scale Inland Aquaculture Promotion for Fisheries Offic.. (593)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900