The 1st Meeting of Thailand and Myanmar Joint Working Group on Fisheries Cooperation

 กองประมงต่างประเทศ

The 1st Meeting of Thailand and Myanmar Joint Working Group on Fisheries Cooperation  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-22  |   ข่าววันที่: 2017-06-06 |  อ่าน: 560 ครั้ง
 

     วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ กรมประมงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานว่าด้วยความร่วมมือ ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 1 (The 1st Meeting of Thailand and Myanmar Joint Working Group on Fisheries Cooperation)ซึ่งเป็นการประชุมภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และกรมประมง กระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และชลประทาน แห่งสหภาพเมียนมา โดยมีนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม และนายอู มิท ซิน ทู (U Myint Zin Htoo) รองอธิบดีกรมประมง กระทรวง
เกษตร ปศุสัตว์ และชลประทาน พร้อมคณะเข้าร่วมการประชุม ซึ่งการความร่วมมือด้านการประมงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อหารือโครงการความช่วยเหลือของรัฐบาลไทยให้กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่เกี่ยวกับการปรับปรุงโรงเพาะฟักกุ้งทะเล พร้อมห้องปฏิบัติการ ณ เมืองซิตตเว และการส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่ใกล้เคียง 
2. เพื่อหารือโครงการวิจัยร่วมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
3. เพื่อหารือความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันปัญหา IUU Fishing ระหว่างสองประเทศ 

     หลังจากนั้น ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ช่วงเช้า กรมประมงได้พาคณะผู้แทนจากประเทศเมียนมา เข้าเยี่ยมชมระบบการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง(Poit-In Port-Out Center) ณ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร สำหรับในช่วงสาย คณะผู้แทนฯ ได้เข้าเยี่ยมชมระบบการตรวจสอบย้อนกลับในผลิตภัณฑ์สินค้าประมง ณ ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และเยี่ยมชมโรงอนุบาลสัตว์น้ำชายฝั่ง ศูนวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดสมุรสาคร 


  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (2,729)  >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,278) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,255) >> ประวัติองค์กร.. (2,121) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,629) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (908) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (713) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (698) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (607) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (590) ขั้นตอนการดำเนินการขออนุมัติตัวบุคคลไปต่างประเทศชั่วคราว.. (578) การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรกองประมงต่างประเทศ .. (569) กองประมงต่างประเทศประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ.. (564) The 1st Meeting of Thailand and Myanmar Joint Working Group on Fisheries Cooperation .. (560) การฝึกอบรมระหว่างประเทศหลักสูตร International Training Workshop on Inland Aquaculture and Small-scale Inland Aquaculture Promotion for Fisheries Offic.. (532) กรมประมงร่วมกับสถานทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ได้จัดการสัมมนาหัวข้อ Thailand's path to sustainable fisheries ในงานแสดงสินค้า North Ame.. (529) ผู้บริหาร JSMEA เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมประมง.. (527) แจ้งการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ SEAFDEC/IFRDMD .. (494) การประชุมเจ้าหน้าที่กองประมงต่างประเทศ.. (487) การประชุมหารือกับผู้อำนวยการบริหารสถาบันภาคพื้นมหาสมุทรแห่งมหาวิทยาลัยฮาวายแปซิฟิกในประเด็นความร่วมมือด้านการประมง.. (475)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900