The 1st Meeting of Thailand and Myanmar Joint Working Group on Fisheries Cooperation

 กองประมงต่างประเทศ

The 1st Meeting of Thailand and Myanmar Joint Working Group on Fisheries Cooperation  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-22  |   ข่าววันที่: 2017-06-06 |  อ่าน: 596 ครั้ง
 

     วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ กรมประมงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานว่าด้วยความร่วมมือ ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 1 (The 1st Meeting of Thailand and Myanmar Joint Working Group on Fisheries Cooperation)ซึ่งเป็นการประชุมภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และกรมประมง กระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และชลประทาน แห่งสหภาพเมียนมา โดยมีนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม และนายอู มิท ซิน ทู (U Myint Zin Htoo) รองอธิบดีกรมประมง กระทรวง
เกษตร ปศุสัตว์ และชลประทาน พร้อมคณะเข้าร่วมการประชุม ซึ่งการความร่วมมือด้านการประมงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อหารือโครงการความช่วยเหลือของรัฐบาลไทยให้กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่เกี่ยวกับการปรับปรุงโรงเพาะฟักกุ้งทะเล พร้อมห้องปฏิบัติการ ณ เมืองซิตตเว และการส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่ใกล้เคียง 
2. เพื่อหารือโครงการวิจัยร่วมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
3. เพื่อหารือความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันปัญหา IUU Fishing ระหว่างสองประเทศ 

     หลังจากนั้น ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ช่วงเช้า กรมประมงได้พาคณะผู้แทนจากประเทศเมียนมา เข้าเยี่ยมชมระบบการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง(Poit-In Port-Out Center) ณ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร สำหรับในช่วงสาย คณะผู้แทนฯ ได้เข้าเยี่ยมชมระบบการตรวจสอบย้อนกลับในผลิตภัณฑ์สินค้าประมง ณ ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และเยี่ยมชมโรงอนุบาลสัตว์น้ำชายฝั่ง ศูนวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดสมุรสาคร 


  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,256)  >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,612) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,599) >> ประวัติองค์กร.. (2,548) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,930) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,097) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,041) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (992) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (817) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (745) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (696) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (662) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่.. (650) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (639) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (636) กองประมงต่างประเทศประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ.. (626) การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรกองประมงต่างประเทศ .. (623) >>ความร่วมมือด้านการประมงระหว่างประเทศ.. (615) The 1st Meeting of Thailand and Myanmar Joint Working Group on Fisheries Cooperation .. (596) การฝึกอบรมระหว่างประเทศหลักสูตร International Training Workshop on Inland Aquaculture and Small-scale Inland Aquaculture Promotion for Fisheries Offic.. (593)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900