The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560

 กองประมงต่างประเทศ

The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-20  |   ข่าววันที่: 2017-06-20 |  อ่าน: 591 ครั้ง
 

     ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560 กรมประมง โดยกองประมงต่างประเทศร่วมกับกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ได้จัดการประชุม The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนด้านสุขภาพสัตว์น้ำจากประเทศสมาชิกอาเซียน องค์กรภาคเอกชนด้านสุขภาพสัตว์น้ำสุขภาพสัตว์น้ำ SEAFDEC และ NACA เข้าร่วมในการประชุม ซึ่งท่านอธิบดีกรมประมงได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

     การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคสัตว์น้ำจากการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำมีชีวิตระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และหารือแนวทางการดำเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติในการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำมีชีวิต Standard Operating Procedures (SOP) for responsible Movement of Live Aquatic Animals in ASEAN 


  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (2,729)  >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,278) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,255) >> ประวัติองค์กร.. (2,121) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,629) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (908) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (713) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (698) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (607) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (591) ขั้นตอนการดำเนินการขออนุมัติตัวบุคคลไปต่างประเทศชั่วคราว.. (578) การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรกองประมงต่างประเทศ .. (569) กองประมงต่างประเทศประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ.. (564) The 1st Meeting of Thailand and Myanmar Joint Working Group on Fisheries Cooperation .. (560) การฝึกอบรมระหว่างประเทศหลักสูตร International Training Workshop on Inland Aquaculture and Small-scale Inland Aquaculture Promotion for Fisheries Offic.. (532) กรมประมงร่วมกับสถานทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ได้จัดการสัมมนาหัวข้อ Thailand's path to sustainable fisheries ในงานแสดงสินค้า North Ame.. (529) ผู้บริหาร JSMEA เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมประมง.. (527) แจ้งการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ SEAFDEC/IFRDMD .. (494) การประชุมเจ้าหน้าที่กองประมงต่างประเทศ.. (487) การประชุมหารือกับผู้อำนวยการบริหารสถาบันภาคพื้นมหาสมุทรแห่งมหาวิทยาลัยฮาวายแปซิฟิกในประเด็นความร่วมมือด้านการประมง.. (475)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900