คณะผู้แทน Japan Ship Machinery and Equipment Association(JSMEA) เข้าร่วมหารือกับกรมประมง

 กองประมงต่างประเทศ

คณะผู้แทน Japan Ship Machinery and Equipment Association(JSMEA) เข้าร่วมหารือกับกรมประมง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-16  |   ข่าววันที่: 2017-06-16 |  อ่าน: 419 ครั้ง
 

          ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 คณะผู้แทน Japan Ship Machinery and Equipment Association (JSMEA) เข้าร่วมหารือกับกรมประมง โดยมีผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ เป็นประธานต้อนรับคณะฯ เพื่อหารือรายละเอียดในการจัดงานเจรจาธุรกิจ ในหัวข้อ "Thailand - Japan Business Matching Forum" ซึ่งมีกำหนดจัดงานในวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ กรุงเทพฯ 

     โดยเป้าหมายในการจัดงานเพื่อเชิญชวนผู้แทนจากสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย การประมงนอกน่านน้ำและผู้แทนการประมงภาคเอกชนอื่นๆ ในการพบปะกับผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีเรือประมงและอุปกรณ์การประมงชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาเรือประมงไทยให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

 


  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (2,957)  >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,447) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,412) >> ประวัติองค์กร.. (2,322) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,755) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (951) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (865) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (760) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (719) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (652) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (610) การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรกองประมงต่างประเทศ .. (597) กองประมงต่างประเทศประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ.. (593) ขั้นตอนการดำเนินการขออนุมัติตัวบุคคลไปต่างประเทศชั่วคราว.. (580) The 1st Meeting of Thailand and Myanmar Joint Working Group on Fisheries Cooperation .. (574) การฝึกอบรมระหว่างประเทศหลักสูตร International Training Workshop on Inland Aquaculture and Small-scale Inland Aquaculture Promotion for Fisheries Offic.. (558) กรมประมงร่วมกับสถานทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ได้จัดการสัมมนาหัวข้อ Thailand's path to sustainable fisheries ในงานแสดงสินค้า North Ame.. (552) ผู้บริหาร JSMEA เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมประมง.. (544) การประชุมหารือกับผู้อำนวยการบริหารสถาบันภาคพื้นมหาสมุทรแห่งมหาวิทยาลัยฮาวายแปซิฟิกในประเด็นความร่วมมือด้านการประมง.. (519) การประชุมเจ้าหน้าที่กองประมงต่างประเทศ.. (512)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900