ผู้บริหาร JSMEA เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมประมง

 กองประมงต่างประเทศ

ผู้บริหาร JSMEA เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมประมง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-28  |   ข่าววันที่: 2017-06-28 |  อ่าน: 565 ครั้ง
 

     วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. Mr. Hirushi Ishida, Deputy Manager, Japan Ship Machinery and Equipment Association (JSMEA) และคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมประมงและขอหารือการจัดงาน “Thailand-Japan Business Matching Forum” และการสำรวจสภาวะเรือประมงในประเทศไทย โดยมีผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล พร้อมผู้แทนจากกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล และกองประมงต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมตะพัดทอง กองประมงต่างประเทศ


  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,329)  >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,663) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,660) >> ประวัติองค์กร.. (2,600) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,969) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (1,193) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,145) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,070) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (1,027) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิค (APEC).. (931) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (837) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (773) องค์การการค้าโลก (WTO).. (747) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (725) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (699) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (653) >>ความร่วมมือด้านการประมงระหว่างประเทศ.. (652) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่.. (650) ข้อมูลองค์กรระหว่างประเทศ.. (643) กองประมงต่างประเทศประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ.. (641)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900