การประชุมคณะมนตรีศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 52

 กองประมงต่างประเทศ

การประชุมคณะมนตรีศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 52 

กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ

 เผยเเพร่: 2020-05-19  |   ข่าววันที่: 2020-05-19 |  อ่าน: 229 ครั้ง
 

วันที่อังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563
นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 52 (The 52nd Meeting of the SEAFDEC Council) ผ่านระบบ Conference ทางไกล เพื่อร่วมพิจารณาประเด็นความร่วมมือด้านการพัฒนาประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับภูมิภาค ณ ห้องประชุมตะพัดทอง กองประมงต่างประเทศ กรมประมง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • องค์การการค้าโลก (WTO).. (4,921)  >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,742) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิค (APEC).. (3,317) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,915) >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,889) >> ประวัติองค์กร.. (2,850) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (2,700) สหภาพยุโรป (EU).. (2,151) ข้อมูลองค์กรระหว่างประเทศ.. (1,464) โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS).. (1,351) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,280) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,172) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (1,165) สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA).. (1,064) ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC).. (1,015) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (1,011) กรีนพีซ (GREENPEACE).. (976) ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC).. (941) คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC).. (924) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT).. (912)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900