การประชุมจัดทำนโยบายการพัฒนา การส่งเสริม การแก้ไขปัญหาการประมงในน่านน้ำไทย การประมงนอกน่านน้ำไทย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านการประมง ภายใต้คำสั่งคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ที่ 2/2563

 กองประมงต่างประเทศ

การประชุมจัดทำนโยบายการพัฒนา การส่งเสริม การแก้ไขปัญหาการประมงในน่านน้ำไทย การประมงนอกน่านน้ำไทย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านการประมง ภายใต้คำสั่งคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ที่ 2/2563 

กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี

 เผยเเพร่: 2020-05-20  |   ข่าววันที่: 2020-05-20 |  อ่าน: 89 ครั้ง
 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตะพัดทอง กองประมงต่างประเทศ ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง
รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมเตรียมการระหว่างหน่วยงานของกรมประมงเพื่อจัดทำนโยบาย
การพัฒนา การส่งเสริม การแก้ไขปัญหาการประมงในน่านน้ำไทย การประมงนอกน่านน้ำไทย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านการประมง ภายใต้คำสั่งคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ที่
2/2563 ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาแผนงาน/โครงการ ที่ควรระบุไว้ในนโยบายของแต่ละด้านประเด็นการพัฒนาและส่งเสริม รวมทั้งประเด็นปัญหาหลักที่จะต้องได้รับการแก้ไข และให้มีการจัดตั้งคณะทำงานภายในกรมประมงเพื่อจัดทำร่างนโยบายทั้ง 3 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายและแผนงานที่สำคัญของรัฐบาล รวมทั้งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (2,764)  >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,295) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,273) >> ประวัติองค์กร.. (2,136) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,647) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (922) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (729) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (704) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (620) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (594) ขั้นตอนการดำเนินการขออนุมัติตัวบุคคลไปต่างประเทศชั่วคราว.. (579) การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรกองประมงต่างประเทศ .. (576) กองประมงต่างประเทศประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ.. (568) The 1st Meeting of Thailand and Myanmar Joint Working Group on Fisheries Cooperation .. (563) การฝึกอบรมระหว่างประเทศหลักสูตร International Training Workshop on Inland Aquaculture and Small-scale Inland Aquaculture Promotion for Fisheries Offic.. (538) กรมประมงร่วมกับสถานทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ได้จัดการสัมมนาหัวข้อ Thailand's path to sustainable fisheries ในงานแสดงสินค้า North Ame.. (534) ผู้บริหาร JSMEA เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมประมง.. (531) แจ้งการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ SEAFDEC/IFRDMD .. (497) การประชุมเจ้าหน้าที่กองประมงต่างประเทศ.. (491) การประชุมหารือกับผู้อำนวยการบริหารสถาบันภาคพื้นมหาสมุทรแห่งมหาวิทยาลัยฮาวายแปซิฟิกในประเด็นความร่วมมือด้านการประมง.. (484)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900