คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง

 กองประมงต่างประเทศ

คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-05-24  |   ข่าววันที่: 2017-05-18 |  อ่าน: 934 ครั้ง
 

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 กรมประมงโดยกองประมงต่างประเทศร่วมกับกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนำคณะเข้ารับฟังการบรรยายกิจกรรมของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง จำนวน 5 ราย โดยมี Dr. Syed Arif Azad อธิบดีกรมประมง สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เป็นหัวหน้าคณะพร้อมด้วยนางสาวพรรณพิมล สุวรรณพงศ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ในการนี้ นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองให้เกียรติกล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน โดยมี ข้าราชการจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทหารและตำรวจในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

          ในช่วงเช้า คณะเดินทางได้เข้าเยี่ยมชมฟาร์มเพาะพันธุ์ปลานิล คุณสุวรรณี วัฒนกูล ณ อำเภอไชโยและฟาร์มเลี้ยงปลาในกระชัง สมบูรณ์ฟาร์ม ณ อำเภอเมือง ต่อมาในช่วงบ่าย คณะเดินทางได้เข้าเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาช่อน ณ ปลาช่อนวิเศษฟาร์ม อำเภอวิเศษชัยชาญ โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากชาวบ้านในพื้นที่ตลอดการเดินทางสร้างความประทับใจให้กับคณะเดินทางเป็นอย่างมาก ในโอกาสนี้ กรมประมงขอขอบคุณประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้การต้อนรับทุกท่านด้วย


  •  Hit 20 อันดับ
  • องค์การการค้าโลก (WTO).. (6,235)  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิค (APEC).. (4,157) >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,833) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (3,152) >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,964) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,950) >> ประวัติองค์กร.. (2,923) สหภาพยุโรป (EU).. (2,736) โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS).. (1,963) ข้อมูลองค์กรระหว่างประเทศ.. (1,740) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,318) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (1,223) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,196) กรีนพีซ (GREENPEACE).. (1,191) สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA).. (1,177) ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC).. (1,173) คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC).. (1,119) ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC).. (1,115) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (1,087) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT).. (1,037)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900