คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง

 กองประมงต่างประเทศ

คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-05-24  |   ข่าววันที่: 2017-05-18 |  อ่าน: 714 ครั้ง
 

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 กรมประมงโดยกองประมงต่างประเทศร่วมกับกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนำคณะเข้ารับฟังการบรรยายกิจกรรมของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง จำนวน 5 ราย โดยมี Dr. Syed Arif Azad อธิบดีกรมประมง สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เป็นหัวหน้าคณะพร้อมด้วยนางสาวพรรณพิมล สุวรรณพงศ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ในการนี้ นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองให้เกียรติกล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน โดยมี ข้าราชการจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทหารและตำรวจในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

          ในช่วงเช้า คณะเดินทางได้เข้าเยี่ยมชมฟาร์มเพาะพันธุ์ปลานิล คุณสุวรรณี วัฒนกูล ณ อำเภอไชโยและฟาร์มเลี้ยงปลาในกระชัง สมบูรณ์ฟาร์ม ณ อำเภอเมือง ต่อมาในช่วงบ่าย คณะเดินทางได้เข้าเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาช่อน ณ ปลาช่อนวิเศษฟาร์ม อำเภอวิเศษชัยชาญ โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากชาวบ้านในพื้นที่ตลอดการเดินทางสร้างความประทับใจให้กับคณะเดินทางเป็นอย่างมาก ในโอกาสนี้ กรมประมงขอขอบคุณประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้การต้อนรับทุกท่านด้วย


  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (2,729)  >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,278) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,255) >> ประวัติองค์กร.. (2,121) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,629) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (908) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (714) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (698) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (608) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (591) ขั้นตอนการดำเนินการขออนุมัติตัวบุคคลไปต่างประเทศชั่วคราว.. (578) การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรกองประมงต่างประเทศ .. (569) กองประมงต่างประเทศประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ.. (565) The 1st Meeting of Thailand and Myanmar Joint Working Group on Fisheries Cooperation .. (560) การฝึกอบรมระหว่างประเทศหลักสูตร International Training Workshop on Inland Aquaculture and Small-scale Inland Aquaculture Promotion for Fisheries Offic.. (532) กรมประมงร่วมกับสถานทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ได้จัดการสัมมนาหัวข้อ Thailand's path to sustainable fisheries ในงานแสดงสินค้า North Ame.. (530) ผู้บริหาร JSMEA เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมประมง.. (527) แจ้งการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ SEAFDEC/IFRDMD .. (494) การประชุมเจ้าหน้าที่กองประมงต่างประเทศ.. (487) การประชุมหารือกับผู้อำนวยการบริหารสถาบันภาคพื้นมหาสมุทรแห่งมหาวิทยาลัยฮาวายแปซิฟิกในประเด็นความร่วมมือด้านการประมง.. (476)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900