คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง

 กองประมงต่างประเทศ

คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-05-24  |   ข่าววันที่: 2017-05-18 |  อ่าน: 836 ครั้ง
 

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 กรมประมงโดยกองประมงต่างประเทศร่วมกับกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนำคณะเข้ารับฟังการบรรยายกิจกรรมของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง จำนวน 5 ราย โดยมี Dr. Syed Arif Azad อธิบดีกรมประมง สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เป็นหัวหน้าคณะพร้อมด้วยนางสาวพรรณพิมล สุวรรณพงศ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ในการนี้ นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองให้เกียรติกล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน โดยมี ข้าราชการจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทหารและตำรวจในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

          ในช่วงเช้า คณะเดินทางได้เข้าเยี่ยมชมฟาร์มเพาะพันธุ์ปลานิล คุณสุวรรณี วัฒนกูล ณ อำเภอไชโยและฟาร์มเลี้ยงปลาในกระชัง สมบูรณ์ฟาร์ม ณ อำเภอเมือง ต่อมาในช่วงบ่าย คณะเดินทางได้เข้าเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาช่อน ณ ปลาช่อนวิเศษฟาร์ม อำเภอวิเศษชัยชาญ โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากชาวบ้านในพื้นที่ตลอดการเดินทางสร้างความประทับใจให้กับคณะเดินทางเป็นอย่างมาก ในโอกาสนี้ กรมประมงขอขอบคุณประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้การต้อนรับทุกท่านด้วย


  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,319)  >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,656) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,653) >> ประวัติองค์กร.. (2,591) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,965) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,141) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (1,129) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,066) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (1,020) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิค (APEC).. (872) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (836) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (772) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (721) องค์การการค้าโลก (WTO).. (712) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (687) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (653) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่.. (650) >>ความร่วมมือด้านการประมงระหว่างประเทศ.. (648) กองประมงต่างประเทศประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ.. (639) การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรกองประมงต่างประเทศ .. (636)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900