การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ (Project Steering Committee - PSC) ครั้งที่ 1

 กองประมงต่างประเทศ

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ (Project Steering Committee - PSC) ครั้งที่ 1  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-10-24  |   ข่าววันที่: 2019-10-21 |  อ่าน: 249 ครั้ง
 

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานร่วมกับอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ (Project Steering Committee - PSC) ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งในรัฐยะไข่ ณ กรุงเนปยีดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อร่วมหารือกับฝ่ายกรมประมงเมียนมา ในการสร้างศูนย์สาธิตการเพาะเลี้ยงกุ้งในเขต Sittwe รัฐยะไข่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (2,729)  >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,277) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,254) >> ประวัติองค์กร.. (2,120) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,628) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (907) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (713) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (698) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (607) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (590) ขั้นตอนการดำเนินการขออนุมัติตัวบุคคลไปต่างประเทศชั่วคราว.. (578) การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรกองประมงต่างประเทศ .. (568) กองประมงต่างประเทศประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ.. (564) The 1st Meeting of Thailand and Myanmar Joint Working Group on Fisheries Cooperation .. (559) การฝึกอบรมระหว่างประเทศหลักสูตร International Training Workshop on Inland Aquaculture and Small-scale Inland Aquaculture Promotion for Fisheries Offic.. (531) กรมประมงร่วมกับสถานทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ได้จัดการสัมมนาหัวข้อ Thailand's path to sustainable fisheries ในงานแสดงสินค้า North Ame.. (529) ผู้บริหาร JSMEA เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมประมง.. (527) แจ้งการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ SEAFDEC/IFRDMD .. (493) การประชุมเจ้าหน้าที่กองประมงต่างประเทศ.. (486) การประชุมหารือกับผู้อำนวยการบริหารสถาบันภาคพื้นมหาสมุทรแห่งมหาวิทยาลัยฮาวายแปซิฟิกในประเด็นความร่วมมือด้านการประมง.. (475)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900