การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ (Project Steering Committee - PSC) ครั้งที่ 1

 กองประมงต่างประเทศ

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ (Project Steering Committee - PSC) ครั้งที่ 1  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-10-24  |   ข่าววันที่: 2019-10-21 |  อ่าน: 459 ครั้ง
 

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานร่วมกับอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ (Project Steering Committee - PSC) ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งในรัฐยะไข่ ณ กรุงเนปยีดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อร่วมหารือกับฝ่ายกรมประมงเมียนมา ในการสร้างศูนย์สาธิตการเพาะเลี้ยงกุ้งในเขต Sittwe รัฐยะไข่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • องค์การการค้าโลก (WTO).. (7,686)  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิค (APEC).. (4,827) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (4,376) >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (4,058) สหภาพยุโรป (EU).. (3,336) >> ประวัติองค์กร.. (3,122) >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (3,105) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (3,040) โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS).. (2,759) ข้อมูลองค์กรระหว่างประเทศ.. (2,038) สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA).. (1,669) ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC).. (1,634) คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC).. (1,483) กรีนพีซ (GREENPEACE).. (1,460) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,406) ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC).. (1,387) องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD).. (1,364) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (1,351) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (1,322) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT).. (1,300)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900