พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางเทคโนโลยีระหว่างสถาบันวิจัยเครื่องจักรกล และอุปกรณ์การประมง สถาบันวิทยาศาสตร์การประมงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

 กองประมงต่างประเทศ

พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางเทคโนโลยีระหว่างสถาบันวิจัยเครื่องจักรกล และอุปกรณ์การประมง สถาบันวิทยาศาสตร์การประมงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-09-06  |   ข่าววันที่: 2019-09-05 |  อ่าน: 487 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง กรมประมง กับ Mr. Su Mo ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการประมง สถาบันวิจัยเครื่องจักรกล และอุปกรณ์การประมง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางเทคโนโลยีระหว่างกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถาบันวิจัยเครื่องจักรกล และอุปกรณ์การประมง สถาบันวิทยาศาสตร์การประมงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาอุปกรณ์และเทคโนโลยีระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมถึงเทคโนโลยีหลังการจับสัตว์น้ำ ณ ห้องประชุมตะพัดทอง อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,419)  >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,725) >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,712) >> ประวัติองค์กร.. (2,660) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (2,001) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (1,408) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิค (APEC).. (1,209) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,182) องค์การการค้าโลก (WTO).. (1,140) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,099) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (1,052) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (854) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (784) สหภาพยุโรป (EU).. (778) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (758) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (744) ข้อมูลองค์กรระหว่างประเทศ.. (701) >>ความร่วมมือด้านการประมงระหว่างประเทศ.. (684) สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA).. (674) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (661)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900