การประชุมปฏิบัติการระดับภูมิภาค Regional Workshop for Southeast Asia and Bay of Bengal (SEABOB) Area for the Development of Voluntary Guidelines on Fisheries Tenure and User Rights ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร

 กองประมงต่างประเทศ

การประชุมปฏิบัติการระดับภูมิภาค Regional Workshop for Southeast Asia and Bay of Bengal (SEABOB) Area for the Development of Voluntary Guidelines on Fisheries Tenure and User Rights ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-09-04  |   ข่าววันที่: 2019-09-03 |  อ่าน: 292 ครั้ง
 

วันที่ 3 กันยายน 2562 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง  ให้เกียรติร่วมกล่าวรับผู้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการระดับภูมิภาค Regional Workshop for Southeast Asia and Bay of Bengal (SEABOB) Area for the Development of Voluntary Guidelines on Fisheries Tenure and User Rights ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นโดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ร่วมกับกรมประมง ประเทศไทย และ Korea Maritime Institute (KMI) โดยการประชุมจะมุ่งพัฒนา Voluntary Guidelines on Fisheries Tenure and User Rights โดยประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำเสนอในหัวข้อเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการประมงของไทย, ภาพรวมกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการและสิทธิในการทำประมง, การบริหารจัดการในการทำประมงและการเข้าถึงสิทธิในการทำประมง การสนับสนุนสิทธิในการทำประมงอย่างยั่งยืนที่บรรลุผลสำเร็จ รวมถึงสิ่งที่ท้าทายและแนวทางที่จะดำเนินต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (2,648)  >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,220) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,196) >> ประวัติองค์กร.. (2,080) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,582) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (887) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (692) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (681) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (592) ขั้นตอนการดำเนินการขออนุมัติตัวบุคคลไปต่างประเทศชั่วคราว.. (576) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (572) การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรกองประมงต่างประเทศ .. (547) The 1st Meeting of Thailand and Myanmar Joint Working Group on Fisheries Cooperation .. (545) กองประมงต่างประเทศประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ.. (544) การฝึกอบรมระหว่างประเทศหลักสูตร International Training Workshop on Inland Aquaculture and Small-scale Inland Aquaculture Promotion for Fisheries Offic.. (519) กรมประมงร่วมกับสถานทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ได้จัดการสัมมนาหัวข้อ Thailand's path to sustainable fisheries ในงานแสดงสินค้า North Ame.. (517) ผู้บริหาร JSMEA เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมประมง.. (512) แจ้งการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ SEAFDEC/IFRDMD .. (477) การประชุมเจ้าหน้าที่กองประมงต่างประเทศ.. (468) การประชุมหารือกับผู้อำนวยการบริหารสถาบันภาคพื้นมหาสมุทรแห่งมหาวิทยาลัยฮาวายแปซิฟิกในประเด็นความร่วมมือด้านการประมง.. (452)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900