การประชุมปฏิบัติการระดับภูมิภาค Regional Workshop for Southeast Asia and Bay of Bengal (SEABOB) Area for the Development of Voluntary Guidelines on Fisheries Tenure and User Rights ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร

 กองประมงต่างประเทศ

การประชุมปฏิบัติการระดับภูมิภาค Regional Workshop for Southeast Asia and Bay of Bengal (SEABOB) Area for the Development of Voluntary Guidelines on Fisheries Tenure and User Rights ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-09-04  |   ข่าววันที่: 2019-09-03 |  อ่าน: 367 ครั้ง
 

วันที่ 3 กันยายน 2562 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง  ให้เกียรติร่วมกล่าวรับผู้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการระดับภูมิภาค Regional Workshop for Southeast Asia and Bay of Bengal (SEABOB) Area for the Development of Voluntary Guidelines on Fisheries Tenure and User Rights ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นโดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ร่วมกับกรมประมง ประเทศไทย และ Korea Maritime Institute (KMI) โดยการประชุมจะมุ่งพัฒนา Voluntary Guidelines on Fisheries Tenure and User Rights โดยประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำเสนอในหัวข้อเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการประมงของไทย, ภาพรวมกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการและสิทธิในการทำประมง, การบริหารจัดการในการทำประมงและการเข้าถึงสิทธิในการทำประมง การสนับสนุนสิทธิในการทำประมงอย่างยั่งยืนที่บรรลุผลสำเร็จ รวมถึงสิ่งที่ท้าทายและแนวทางที่จะดำเนินต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,323)  >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,658) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,656) >> ประวัติองค์กร.. (2,594) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,966) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (1,145) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,142) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,068) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (1,026) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิค (APEC).. (904) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (836) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (773) องค์การการค้าโลก (WTO).. (730) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (721) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (691) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (653) >>ความร่วมมือด้านการประมงระหว่างประเทศ.. (650) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่.. (650) กองประมงต่างประเทศประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ.. (640) การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรกองประมงต่างประเทศ .. (636)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900