การประชุมปฏิบัติการระดับภูมิภาค Regional Workshop for Southeast Asia and Bay of Bengal (SEABOB) Area for the Development of Voluntary Guidelines on Fisheries Tenure and User Rights ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร

 กองประมงต่างประเทศ

การประชุมปฏิบัติการระดับภูมิภาค Regional Workshop for Southeast Asia and Bay of Bengal (SEABOB) Area for the Development of Voluntary Guidelines on Fisheries Tenure and User Rights ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-09-04  |   ข่าววันที่: 2019-09-03 |  อ่าน: 331 ครั้ง
 

วันที่ 3 กันยายน 2562 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง  ให้เกียรติร่วมกล่าวรับผู้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการระดับภูมิภาค Regional Workshop for Southeast Asia and Bay of Bengal (SEABOB) Area for the Development of Voluntary Guidelines on Fisheries Tenure and User Rights ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นโดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ร่วมกับกรมประมง ประเทศไทย และ Korea Maritime Institute (KMI) โดยการประชุมจะมุ่งพัฒนา Voluntary Guidelines on Fisheries Tenure and User Rights โดยประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำเสนอในหัวข้อเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการประมงของไทย, ภาพรวมกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการและสิทธิในการทำประมง, การบริหารจัดการในการทำประมงและการเข้าถึงสิทธิในการทำประมง การสนับสนุนสิทธิในการทำประมงอย่างยั่งยืนที่บรรลุผลสำเร็จ รวมถึงสิ่งที่ท้าทายและแนวทางที่จะดำเนินต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (2,995)  >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,474) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,443) >> ประวัติองค์กร.. (2,372) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,776) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (952) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (898) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (761) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (725) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (661) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (612) การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรกองประมงต่างประเทศ .. (604) กองประมงต่างประเทศประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ.. (599) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (586) ขั้นตอนการดำเนินการขออนุมัติตัวบุคคลไปต่างประเทศชั่วคราว.. (580) The 1st Meeting of Thailand and Myanmar Joint Working Group on Fisheries Cooperation .. (575) การฝึกอบรมระหว่างประเทศหลักสูตร International Training Workshop on Inland Aquaculture and Small-scale Inland Aquaculture Promotion for Fisheries Offic.. (563) กรมประมงร่วมกับสถานทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ได้จัดการสัมมนาหัวข้อ Thailand's path to sustainable fisheries ในงานแสดงสินค้า North Ame.. (558) ผู้บริหาร JSMEA เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมประมง.. (546) การประชุมหารือกับผู้อำนวยการบริหารสถาบันภาคพื้นมหาสมุทรแห่งมหาวิทยาลัยฮาวายแปซิฟิกในประเด็นความร่วมมือด้านการประมง.. (523)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900