การประชุม SeaWeb Seafood Summit: Seafood Sustainability ครั้งที่ 15

 กองประมงต่างประเทศ

การประชุม SeaWeb Seafood Summit: Seafood Sustainability ครั้งที่ 15 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-06-12  |   ข่าววันที่: 2019-06-11 |  อ่าน: 215 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ขึ้นกล่าวพิเศษในการประชุม SeaWeb Seafood Summit: Seafood Sustainability ครั้งที่ 15  ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ในหัวข้อ ภาพรวมการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมายของประเทศไทย ที่มีเป้าหมายสูงสุดคือความยั่งยืนของทรัพยากรประมง ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้แก่ รัฐบาล ชาวประมง และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย รวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการประมงในภูมิภาค หรือ RFMOs บนพื้นฐานความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรประมง

นอกจากนี้ ดร.อดิศร พร้อมเทพ ยังได้เข้าร่วมเวทีเสวนา Out of the shadow: Combating IUU Fishing through a Rapid Increase in Transparency ที่ดำเนินรายการโดย Mr. Steve Trent จาก EJF ซึ่งได้มีการหารือตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมประชุมฯ ในประเด็นการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมายและประเด็นแรงงานของประเทศไทยอีกด้วย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (2,871)  >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,380) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,341) >> ประวัติองค์กร.. (2,218) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,707) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (945) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (747) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (713) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (637) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (601) การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรกองประมงต่างประเทศ .. (589) กองประมงต่างประเทศประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ.. (586) ขั้นตอนการดำเนินการขออนุมัติตัวบุคคลไปต่างประเทศชั่วคราว.. (580) The 1st Meeting of Thailand and Myanmar Joint Working Group on Fisheries Cooperation .. (573) การฝึกอบรมระหว่างประเทศหลักสูตร International Training Workshop on Inland Aquaculture and Small-scale Inland Aquaculture Promotion for Fisheries Offic.. (553) กรมประมงร่วมกับสถานทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ได้จัดการสัมมนาหัวข้อ Thailand's path to sustainable fisheries ในงานแสดงสินค้า North Ame.. (543) ผู้บริหาร JSMEA เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมประมง.. (540) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (539) การประชุมเจ้าหน้าที่กองประมงต่างประเทศ.. (506) การประชุมหารือกับผู้อำนวยการบริหารสถาบันภาคพื้นมหาสมุทรแห่งมหาวิทยาลัยฮาวายแปซิฟิกในประเด็นความร่วมมือด้านการประมง.. (505)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900