กองประมงต่างประเทศให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์การประมงแห่งเกาหลีในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือด้านการประมง

 กองประมงต่างประเทศ

กองประมงต่างประเทศให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์การประมงแห่งเกาหลีในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือด้านการประมง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-02-04  |   ข่าววันที่: 2020-02-04 |  อ่าน: 553 ครั้ง
 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.40 น. นางชวนพิศ จันทรวราทิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับสหกรณ์การประมงแห่งเกาหลี (Korean National Federation of Fisheries Cooperatives: SUHYUP) โดยมี Mr. IM JOON TAEK ประธานสหกรณ์การประมงแห่งเกาหลีเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายเกาหลี ร่วมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่จะหารือเข้าร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุมตะพัดทอง กองประมงต่างประเทศ กรมประมง
โดยมีเนื้อหาการประชุมเกี่ยวข้องกับการที่สหกรณ์การประมงแห่งเกาหลี แสดงความสนใจจะขยายโอกาสการลงทุนในต่างประเทศมายังประเทศไทย ด้วยเพราะประเทศเกาหลีมีศักยภาพในการทำการประมงและส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ซึ่งประเทศไทยเองมีปริมาณนำเข้าสินค้าประมงจากเกาหลีมากกว่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐ มากกว่าที่ประเทศไทยส่งออกไปยังเกาหลี โดยส่วนมากเป็นปลาทูน่ากว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาพรวมการค้าการประมงของไทยและให้ข้อแนะนำการบริโภคอาหารทะเล ชนิดสัตว์น้ำที่นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในไทย สำหรับสหกรณ์การประมงแห่งเกาหลี เป็นสหกรณ์เก่าแก่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 เป็นรากฐานของอุตสาหกรรมการประมงของสาธารณรัฐเกาหลีและขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีภารกิจในการพัฒนาอุตสาหกรรมการประมงพื้นบ้านและหมู่บ้านชาวประมง ยกฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของชาวประมง และปรับปรุงคุณภาพชีวิตในชุมชนประมง ของประเทศต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • องค์การการค้าโลก (WTO).. (7,687)  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิค (APEC).. (4,827) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (4,376) >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (4,058) สหภาพยุโรป (EU).. (3,336) >> ประวัติองค์กร.. (3,122) >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (3,105) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (3,040) โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS).. (2,760) ข้อมูลองค์กรระหว่างประเทศ.. (2,038) สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA).. (1,669) ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC).. (1,635) คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC).. (1,484) กรีนพีซ (GREENPEACE).. (1,460) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,406) ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC).. (1,387) องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD).. (1,364) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (1,351) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (1,322) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT).. (1,300)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900