กองประมงต่างประเทศให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์การประมงแห่งเกาหลีในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือด้านการประมง

 กองประมงต่างประเทศ

กองประมงต่างประเทศให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์การประมงแห่งเกาหลีในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือด้านการประมง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-02-04  |   ข่าววันที่: 2020-02-04 |  อ่าน: 183 ครั้ง
 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.40 น. นางชวนพิศ จันทรวราทิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับสหกรณ์การประมงแห่งเกาหลี (Korean National Federation of Fisheries Cooperatives: SUHYUP) โดยมี Mr. IM JOON TAEK ประธานสหกรณ์การประมงแห่งเกาหลีเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายเกาหลี ร่วมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่จะหารือเข้าร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุมตะพัดทอง กองประมงต่างประเทศ กรมประมง
โดยมีเนื้อหาการประชุมเกี่ยวข้องกับการที่สหกรณ์การประมงแห่งเกาหลี แสดงความสนใจจะขยายโอกาสการลงทุนในต่างประเทศมายังประเทศไทย ด้วยเพราะประเทศเกาหลีมีศักยภาพในการทำการประมงและส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ซึ่งประเทศไทยเองมีปริมาณนำเข้าสินค้าประมงจากเกาหลีมากกว่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐ มากกว่าที่ประเทศไทยส่งออกไปยังเกาหลี โดยส่วนมากเป็นปลาทูน่ากว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาพรวมการค้าการประมงของไทยและให้ข้อแนะนำการบริโภคอาหารทะเล ชนิดสัตว์น้ำที่นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในไทย สำหรับสหกรณ์การประมงแห่งเกาหลี เป็นสหกรณ์เก่าแก่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 เป็นรากฐานของอุตสาหกรรมการประมงของสาธารณรัฐเกาหลีและขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีภารกิจในการพัฒนาอุตสาหกรรมการประมงพื้นบ้านและหมู่บ้านชาวประมง ยกฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของชาวประมง และปรับปรุงคุณภาพชีวิตในชุมชนประมง ของประเทศต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (2,729)  >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,277) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,254) >> ประวัติองค์กร.. (2,120) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,628) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (907) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (713) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (698) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (607) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (590) ขั้นตอนการดำเนินการขออนุมัติตัวบุคคลไปต่างประเทศชั่วคราว.. (578) การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรกองประมงต่างประเทศ .. (568) กองประมงต่างประเทศประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ.. (564) The 1st Meeting of Thailand and Myanmar Joint Working Group on Fisheries Cooperation .. (559) การฝึกอบรมระหว่างประเทศหลักสูตร International Training Workshop on Inland Aquaculture and Small-scale Inland Aquaculture Promotion for Fisheries Offic.. (531) กรมประมงร่วมกับสถานทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ได้จัดการสัมมนาหัวข้อ Thailand's path to sustainable fisheries ในงานแสดงสินค้า North Ame.. (529) ผู้บริหาร JSMEA เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมประมง.. (527) แจ้งการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ SEAFDEC/IFRDMD .. (493) การประชุมเจ้าหน้าที่กองประมงต่างประเทศ.. (486) การประชุมหารือกับผู้อำนวยการบริหารสถาบันภาคพื้นมหาสมุทรแห่งมหาวิทยาลัยฮาวายแปซิฟิกในประเด็นความร่วมมือด้านการประมง.. (475)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900