กรมประมงหารือร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เรื่องโครงการความช่วยเหลือเพื่อปรับปรุงฟื้นฟูศูนย์สาธิตการเพาะเลี้ยงกุ้ง ณ รัฐยะไข่ สาธารณะรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

 กองประมงต่างประเทศ

กรมประมงหารือร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เรื่องโครงการความช่วยเหลือเพื่อปรับปรุงฟื้นฟูศูนย์สาธิตการเพาะเลี้ยงกุ้ง ณ รัฐยะไข่ สาธารณะรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-11-09  |   ข่าววันที่: 2017-11-06 |  อ่าน: 344 ครั้ง
 

     เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับคณะผู้เเทนกรมประมง เข้าร่วมประชุมหารือกับนายไพศาล หรูพาณิชย์กิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้เเทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เรื่องโครงการความช่วยเหลือเพื่อปรับปรุงฟื้นฟูศูนย์สาธิตการเพาะเลี้ยงกุ้ง ณ รัฐยะไข่ สาธารณะรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ฝ่ายไทยได้ให้การสนับสนุนและจัดสร้างศูนย์สาธิตการเพาะเลี้ยงกุ้ง ให้แก่ฝ่ายเมียนมาตั้งเเต่ครั้งปี พ.ศ. 2544 ตามโครงการความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลไทยแก่รัฐบาลเมียนมา

     ในปัจจุบันสถานที่ดังกล่าวถูกปล่อยให้ทิ้งร้างและมีความชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากขาดการดูเเลบูรณะ ฝ่ายเมียนมาจึงประสงค์ขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายไทยเพิ่มเติมในการฟื้นฟูอาคารสถานที่ และจากการหารือพบว่าควรมีการเสนอระบบการดูแลโครงการและสถานที่ภายหลังจากการจัดสร้างให้กับฝ่ายเมียนมาด้วย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถดำเนินการจนสำเร็จลุล่วงและพัฒนาให้เป็นโครงการสาธิตการเพาะเลี้ยงกุ้งหลักประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้

     ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี กองประมงต่างประเทศ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (2,957)  >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,447) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,412) >> ประวัติองค์กร.. (2,322) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,755) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (951) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (865) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (760) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (719) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (652) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (610) การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรกองประมงต่างประเทศ .. (597) กองประมงต่างประเทศประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ.. (593) ขั้นตอนการดำเนินการขออนุมัติตัวบุคคลไปต่างประเทศชั่วคราว.. (580) The 1st Meeting of Thailand and Myanmar Joint Working Group on Fisheries Cooperation .. (574) การฝึกอบรมระหว่างประเทศหลักสูตร International Training Workshop on Inland Aquaculture and Small-scale Inland Aquaculture Promotion for Fisheries Offic.. (558) กรมประมงร่วมกับสถานทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ได้จัดการสัมมนาหัวข้อ Thailand's path to sustainable fisheries ในงานแสดงสินค้า North Ame.. (552) ผู้บริหาร JSMEA เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมประมง.. (544) การประชุมหารือกับผู้อำนวยการบริหารสถาบันภาคพื้นมหาสมุทรแห่งมหาวิทยาลัยฮาวายแปซิฟิกในประเด็นความร่วมมือด้านการประมง.. (519) การประชุมเจ้าหน้าที่กองประมงต่างประเทศ.. (512)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900