กรมประมงหารือร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เรื่องโครงการความช่วยเหลือเพื่อปรับปรุงฟื้นฟูศูนย์สาธิตการเพาะเลี้ยงกุ้ง ณ รัฐยะไข่ สาธารณะรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

 กองประมงต่างประเทศ

กรมประมงหารือร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เรื่องโครงการความช่วยเหลือเพื่อปรับปรุงฟื้นฟูศูนย์สาธิตการเพาะเลี้ยงกุ้ง ณ รัฐยะไข่ สาธารณะรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-11-09  |   ข่าววันที่: 2017-11-06 |  อ่าน: 381 ครั้ง
 

     เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับคณะผู้เเทนกรมประมง เข้าร่วมประชุมหารือกับนายไพศาล หรูพาณิชย์กิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้เเทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เรื่องโครงการความช่วยเหลือเพื่อปรับปรุงฟื้นฟูศูนย์สาธิตการเพาะเลี้ยงกุ้ง ณ รัฐยะไข่ สาธารณะรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ฝ่ายไทยได้ให้การสนับสนุนและจัดสร้างศูนย์สาธิตการเพาะเลี้ยงกุ้ง ให้แก่ฝ่ายเมียนมาตั้งเเต่ครั้งปี พ.ศ. 2544 ตามโครงการความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลไทยแก่รัฐบาลเมียนมา

     ในปัจจุบันสถานที่ดังกล่าวถูกปล่อยให้ทิ้งร้างและมีความชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากขาดการดูเเลบูรณะ ฝ่ายเมียนมาจึงประสงค์ขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายไทยเพิ่มเติมในการฟื้นฟูอาคารสถานที่ และจากการหารือพบว่าควรมีการเสนอระบบการดูแลโครงการและสถานที่ภายหลังจากการจัดสร้างให้กับฝ่ายเมียนมาด้วย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถดำเนินการจนสำเร็จลุล่วงและพัฒนาให้เป็นโครงการสาธิตการเพาะเลี้ยงกุ้งหลักประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้

     ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี กองประมงต่างประเทศ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,318)  >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,655) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,651) >> ประวัติองค์กร.. (2,590) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,964) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,140) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (1,125) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,065) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (1,019) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิค (APEC).. (867) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (834) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (770) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (720) องค์การการค้าโลก (WTO).. (710) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (685) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (652) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่.. (650) >>ความร่วมมือด้านการประมงระหว่างประเทศ.. (647) กองประมงต่างประเทศประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ.. (638) การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรกองประมงต่างประเทศ .. (635)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900