งานเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้งศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 50 ปี(the 50th Annivesary SEAFDEC) ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี  

 กองประมงต่างประเทศ

งานเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้งศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 50 ปี(the 50th Annivesary SEAFDEC) ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี   

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-11-16  |   ข่าววันที่: 2017-11-15 |  อ่าน: 365 ครั้ง
 

     ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในงานเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้งศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) 50 ปีหรือ the 50th Annivesary SEAFDEC ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี  พร้อมด้วย พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่รับผิดชอบด้านการประมงของประเทศสมาชิก SEAFDEC 11 ประเทศ ประกอบด้วยประเทศบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทยและและรัฐมนตรีด้านประมงจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศสมาชิก ผู้สนับสนุนและผู้ร่วมก่อตั้งหลักของ SEAFDEC โดยมีกรมประมงร่วมเป็นเจ้าภาพ
     ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการความเป็นมาและผลงานความสำเร็จของ SEAFDEC ในความร่วมมือเพื่อพัฒนาด้านการประมงของภูมิภาคอาเซียน  ซึ่งการจัดงานครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนในอันที่จะร่วมมือเพื่อการพัฒนาการประมงในภูมิภาคให้เกิดความยั่งยืนต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,455)  >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,753) >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,731) >> ประวัติองค์กร.. (2,683) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (2,018) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (1,462) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิค (APEC).. (1,273) องค์การการค้าโลก (WTO).. (1,244) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,195) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,105) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (1,064) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (859) สหภาพยุโรป (EU).. (828) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (790) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (774) ข้อมูลองค์กรระหว่างประเทศ.. (757) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (751) >>ความร่วมมือด้านการประมงระหว่างประเทศ.. (690) สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA).. (687) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (666)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900