การประชุมเจ้าหน้าที่กองประมงต่างประเทศ

 กองประมงต่างประเทศ

การประชุมเจ้าหน้าที่กองประมงต่างประเทศ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-10-25  |   ข่าววันที่: 2017-10-24 |  อ่าน: 566 ครั้ง
 

     ในวันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 - 16.30 น.  กองประมงต่างประเทศได้จัดการประชุมเจ้าหน้าที่กองประมงต่างประเทศ โดยมีผู้อำนวยการกองฯ เป็นประธานฯ เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติ การจัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2561 และรายงานผลการปฏิบัติงาน และรับทราบตัวชี้วัด ณ ห้องประชุมตะพัดทอง


  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,572)  >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,838) >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,802) >> ประวัติองค์กร.. (2,764) องค์การการค้าโลก (WTO).. (2,351) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (2,082) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (1,989) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิค (APEC).. (1,926) สหภาพยุโรป (EU).. (1,278) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,237) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,139) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (1,110) ข้อมูลองค์กรระหว่างประเทศ.. (987) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (906) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (885) ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC).. (829) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (807) สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA).. (803) โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS).. (801) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT).. (778)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900